Utfasing av særfradraget

03.02.2012

FFO, Handikapforbundet og Diabetesforbundet var 31. januar invitert til Finansdepartementet (FIN) for å drøfte bruken av frigjorte midler i resten av utfasingsperioden knyttet til særfradraget for store sykdomsutgifter.

Organisasjonene var invitert til dialog om hvordan frigjorte midler fra 2013 skal innrettes. Midlene i 2012 er vedtatt brukt til Tannbehandling (137 mill. kr), Husbankenstilskuddsordning (23 mill. kr), Bilstønadsordning (13,5 mill. kr) og Diabetesforbundet – forebygging (2,5 mill. kr).

Ber om dokumentasjon
I møtet understreket FFO at organisasjonen er opptatt av at det skal fremskaffes dokumentasjon av konsekvensene av omleggingen av særfradragsordningen for store sykdomsutgifter. Som følge av utfasingen har FFO også bedt regjeringen om å utvide grunnstønadsordningen for å kompensere for store sykdomsutgifter.

Nytt møte 6. februar
Finansdepartementet ønsker en videre prosess med organisasjonene. På grunn av departementets budsjettbehandling er FFO allerede invitert til et nytt møtemandag 6. februar. I dette møtet vil FIN, sammen med Arbeidsdepartementet ogHelse- og omsorgsdepartementet, klargjøre hvilke støtteordninger som helt eller delvis dekker de samme utgiftsformålene som særfradragsordningen.

Det vil bli informert om hva som kommer ut av dette møtet, og FFO vil tilstrebe en nær dialog med medlemsorganisasjonene videre i prosessen. I tillegg vil det informeres nærmere om hvordan samarbeid innad i FFO skal innrettes.

(Kilde: ffo.no)

Tilbake