Utlysning av forskningsmidler

12.02.2018

Psoriasis- og eksemforbundet deler ut midler til forskning på kroniske hudsykdommer. Søknadsfrist er 15. mai.

Bilde: Utlysning av forskningsmidler

Psoriasis- og eksemforbundet inviterer medlemmer av Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi (NFDV), Faggruppen for dermatologiske sykepleiere og andre relevante faggrupper til å søke på forskningsmidler. 

Forbundet har besluttet å dele ut disse forskningsmidlene i forbindelse med sitt landsmøte 19.-21. oktober 2018 i Stavanger. Forbundet håper det vil være stor interesse for å søke om forskningsstipend.

200.000 kroner i forrige utlysning

Forskningsmidler gis til forskning på kroniske hudsykdommer. Midlene kan tildeles medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning eller forskning på alternative behandlingsmetoder.

Ved forrige utlysning i 2015 ble tre prosjekter tildelt til sammen kr. 200.000.

Psoriasis- og eksemforbundets medisinske råd vil gjennomgå hver enkelt søknad, og foreta en faglig vurdering. Forskningsmidlene delt ut i forbindelse med åpningen av landsmøtet fredag 19. oktober.

Søknadsfrist: 15. mai

Av hensyn til den interne saksbehandling i PEF settes søknadsfristen til 15. mai 2018.

Søknadene sendes til
Psoriasis- og eksemforbundet
Postboks 6547 Etterstad 
0606 Oslo

Dessuten er det mulig å sende søknaden på epost til post@pefnorge.no

Luer du på noe? Ta kontakt på telefon 23 37 62 44 eller terje.nordengen@pefnorge.no for å få mer informasjon.

 

 

Tilbake