Utlysning av forskningsstipend

torsdag 11. mars 2021

På landsmøtet i høst vil Psoriasis- og eksemforbundet dele ut midler til forskning på kroniske hudsykdommer.

Bilde: Utlysning av forskningsstipend

Vi deler ut forskningsmidler i forbindelse med sitt landsmøte 16.-17. oktober 2021 i Oslo. Forbundet håper det vil være stor interesse for å søke om forskningsstipend.

Forskningsmidler gis til forskning på kroniske hudsykdommer. Midlene kan tildeles medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning eller forskning på alternative behandlingsmetoder.

Forrige utlysning

Ved forrige utlysning i 2018 ble fire prosjekter tildelt midler for til sammen 210 000 kroner. Disse aktørene fikk midler:

  • 100.000 kroner til forskningsprosjektet «Betennelsesmarkører ved atopisk eksem» ved Astrid Lossius. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Hudavdelingen og Avdeling for patologi ved Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus.
  • 50.000 kroner til forskningsprosjektet «Psoriasis og psoriasisartritt biomarkører» ved Beathe Sitter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • 50.000 kroner til forskningsprosjektet «Monitoring and improving treatment of psoriasis» ved Silje Michelsen Solberg ved Hudavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.
  • 10.000 kroner til bokprosjektet «Lærebok i hudsykdommer for grunnutdanningen i sykepleie» av Kristine Kirkeby Fuskeland. Hun er leder for Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for Sykepleiere i dermatologi og venerologi.

Om søknadene

Vi ønsker oss en enkel søknad på maks to-tre sider som inneholder navn og kontaktinformasjon til søkeren, samt en beskrivelse av prosjektet og søknadssummen.

Søknadsfrist: 15. mai 2021

Søknadene sendes til: post[at]pefnorge.no

For mer informasjon: Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på mari.overgaard[at]pefnorge.no 

Foto: iStock

Tilbake