Vanskelig å bruke legemidler riktig

26.01.2015

12 prosent av pasientskadene i Norge skyldes feil bruk av legemidler. – Det må iverksettes tiltak for de mest utsatte pasientgruppene, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg.

Bilde: Vanskelig å bruke legemidler riktig

21. januar holdt han et innlegg på konferansen «Helse og fremtid» arrangert av legemiddelselskapet Novartis og Legemiddelindustrien (LMI).

På konferansen, der pasienten og legemiddelinformasjon var tema, kom det frem at rundt 700 saker til pasientombudene i Norge i 2014 skyldes feil i forbindelse med legemidler, og at det skjer cirka 1000 dødsfall årlig som følge av feil bruk av legemidler. Særlig eldre og kronisk syke pasienter som står på flere medisiner er i risikogruppen. Det bør settes i gang tiltak for de pasientene som bruker legemidler med særlig høy risiko for bivirkninger.

– Vi må sikre at pasienten får effekt av behandlingen, vi må redusere risikoen for bivirkninger, øke livskvalitet og redusere risiko for å dø, sa Faksvåg i sitt innlegg.

Hjelp til hjerte- og karpasienter

Apotekforeningen har igangsatt en studie der 1 500 pasienter som starter opp med et legemiddel innen hjerte- og karområdet, får tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt i apoteket. Målet er å øke etterlevelsen hos disse pasientene. Ca. 70 apotek er inkludert i studien og pr i dag er 750 pasienter inkludert.

– Vi håper at dette kan bli en permanent tjeneste i apotekene og at Medisinstart kan hjelpe flere pasienter til å følge behandlingen og ta legemidlene sine riktig, sa fagdirektøren.

Les hele saken på apotekforeningen.no.

Tilbake