Vel gjennomført lokalmøte i Bodø

10.10.2013

Dagen før åpningen av NPFs landsmøte, inviterte Bodø & Omegn Psoriasisforening til åpent møte om psoriasis og følgesykdommer på Radisson Blu hotell i Bodø.

Ca. 20 lokale deltakere stilte opp da revmatolog Katalin Nyeste fra Nordlandssykehuset foreleste om typiske trekk ved psoriasis og psoriasisartritt, og ulike behandlingsmuligheter som finnes. Nyeste fremhevet genetikk, immunologi og faktorer i omgivelsene som tre hovedårsaker til at sykdommene kan oppstå. Elementer knyttet til omgivelser, kan være fysiske og psykiske påkjenninger, infeksjoner, overvekt, røyking og alkohol.

Nyeste forklarte at den vanligste formen for psoriasis er plakkpsoriasis, som rammer ca. 90 % av psoriasispasientene. Ved plakkpsoriasis, er celledelingen i huden 10--20 ganger raskere enn ved frisk hud. I tillegg nevnte Nyeste psoriasis guttata, invers psoriasis, samt de mer sjeldne typene psoriasis pustulosis (rammer < 5 %) og erythroderm psoriasis (< 3 %). Både pustuløs og erythroderm psoriasis kan forårsake store smerter for den som er rammet, og erythroderm er relatert til betydelig væsketap og kløe.   

Viktig å skolere pasienten
For å mestre kroniske sykdommer som psoriasis og psoriasisartritt, fremhevet Nyeste betydningen av å skolere pasienten. Ansatte ved revmatologisk avdeling ved Nordlandssykehuset har stort fokus på dette, og Nyeste påpekte også Norsk Psoriasisforbunds viktige rolle i dette arbeidet. Riktig behandling kan gi god symptomkontroll og bedre livskvalitet. Av behandlingstilbud gjennomgikk Nyeste lokalbehandling, lysbehandling, klimabehandling og systemisk behandling i form av såkalte NSAIDs og biologisk behandling.

Aktiv deltakelse
Det var tydelig at de tilstedeværende deltakerne satte stor pris på besøk fra revmatologen, og spørsmålene fra salen var mange. En deltaker ville vite hvorfor enkelte ble frarådet klimabehandling i kombinasjon med biologiske legemidler, noe Nyeste forklarte ved at lysømfindlighet kan være en bivirkning knyttet til bruk av slike medikamenter. Det er derfor tilrådelig å være forsiktig med mye soleksponering. Et annet spørsmål var knyttet til bivirkninger ved biologiske medisiner, hvor det fortsatt mangler data på langtidsvirkninger. Revmatologen forklarte at en del leger fortsatt er varsomme med denne typen behandling, da langtidseffektene er usikre, og at man kan se redusert effekt etter en tids bruk, samt at enkelte opplever økt fare for infeksjoner. For mange pasienter vil imidlertid biologisk behandling kunne gi et nytt liv, med færre symtpomer og bedre funksjonsevne.

Hva kan NPF gjøre for deg?
Siste delen av møtet var viet nestleder i Norsk Psoriasisforbund, Kenneth Waksvik. Han fortalte siste nytt fra forbundet, og gjennomgikk medlemsfordeler og positive sider ved et medlemskap. Waksvik fremhevet forbundets viktige arbeid for flere lysbehandlingsenheter i distriktene, bedre hudlegesituasjon på landsbasis, kampen for å bevare statlige behandlingsreiser, samt tilbud om kurs, falige møter og sosiale møteplasser. Nestlederen er spesielt bekymret over det nylig foreslåtte kuttet i Statsbudsjettet for 2013 knyttet til behandlingsreiser, og påpekte at det i fjor var mer enn 4000 søkere til kun ca. 630 plasser. Det gjør at det både er viktig å bevare ordningen, og i stedet for å redusere, tvert imot bør skje en økning i bevilgningene til et behandlingstilbud som for NPFs grupper er solid dokumentertmed henhold tll effekt.

Avslutningsvis takket nyvalgt leder i Bodøforeningen, Herdis Thommesen, for oppmøtet. Foreningen håper stadig flere lokale som sliter med en kronisk hudsykdom velger å melde seg inn, slik at lokallaget kan bli en god møteplass med god faglig skolering til alle interesserte.

Mer informasjon om Bodø Psoriasisforening finner du her.

Tilbake