Verdens Psoriasisdag - Avis om psoriasis og psoriasisartritt

26.10.2016

I anledning Verdens Psoriasisdag utga Psoriasis- og eksemforbundet et bilag med Dagbladet torsdag 27. oktober.

Bilde: Verdens Psoriasisdag - Avis om psoriasis og psoriasisartritt

Bilaget hadde tittelen «Kroniske hudsykdommer – Psoriasis og psoriasisartritt» og ble utarbeidet av Psoriasis- og eksemforbundet i samarbeid med Mediaplanet. Bilaget fulgte som innstikk i papiravisen til Dagbladet, og ble distribuert landsdekkende.

Dersom du ikke rakk å sikre deg Dagbladet 27. oktober, kan du lese alle artiklene digitalt på nettstedet altomdinhelse.no/hud.

Blant temaene i bilaget var:

 • Ledertekst av generalsekretær i PEF, Terje Nordengen
 • Psoriasis – fremtidens behandling
 • Psoriasis og forekomst – ny forskning
 • Resultater fra byttestudien NOR-Switch
 • Lysbehandling mot hudsykdommer
 • Pasienthistorier med psoriasis og psoriasisartritt
 • Psoriasisartritt – hvordan fordeles ansvaret mellom revmatolog og hudlege?
 • Atopisk eksem – fuktighetskrem på blå resept
 • Tips til forebygging av eksem
 • Hidrosadenitt (HS): En tabubelagt sykdom
 • Nytt nettapotek – dørleveranse av legemidler på blå resept

Lokalforeninger og medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet kan kontakte administrasjonen for å få tilsendt flere utgaver av bilaget.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle forbundets samarbeidspartnere som har bidratt til å gjøre annonsebilaget mulig!

Tilbake