- Vi blir også kastet ut

18.04.2013

Badet1 – Når dørene lukkes for oss i Kinoveien, vil slett ikke alle ha helse, økonomisk mulighet eller overskudd til å reise til nærmeste behandlingssted i Oslo eller på Romerike, skriver Rune Haaverstad, leder i PEF Asker og Bærum og PEF Akershus i et innlegg i Asker og Bærums Budstikke.

Psoriasis- og Eksemforbundet Asker og Bærum har i mange år sammen med Frelsesarmeen hatt lokaler i Kinoveien i Sandvika. Lokallene har vært benyttet til opprettholdelse av et meget viktig lysbehandlingstilbud med dermatologer fra Rikshospitalet to faste kvelder i uken.

Bærum kommune har imidlertid besluttet at PEF Asker og Bærum må ut av sine lokaler, uten at kommunen har bidratt med å få på plass en god erstatningsordning. Haaverstad retter derfor i sitt innlegg kraftig kritikk mot Bærum kommune knyttet til arbeidet med å få opprettholdt lokalforeningens lysbehandlingstilbud til medlemmene.

INNLEGG:

Frelsesarmeen og psoriasis – hva er sammenhengen mellom dette?

Jo, vi er samboere i Kinoveien i Sandvika, og begge skal kastes ut av lokalene.

På en mer diplomatisk uttrykksform betyr det at leieforholdet opphører.

Psoriasis- og Eksemforbundet (PEF) Asker og Bærum har vært så heldige å ha et leieforhold med Bærum kommune i de samme lokalene siden tidlig på 1980-tallet. For noen relativt få år siden ble lokalene tilrettelagt slik at også Frelsesarmeen kunne bruke en del av de samme lokaler.

Vårt forbund jenket seg etter kommunens tilpasninger, som ble utført slik at det ble et brukelig sted også for Armeen og dets brukere. Samboerskapet fungerer rimelig bra, med ivaretagelse av brukere på dagtid og ivaretagelse og behandling av pasienter med hudlidelser på kveldstid. Vårt forbund har forståelse for den støtte Frelsesarmeen nå får – både moralsk og aktivt – for å skaffe nytt husvære. Jeg håper også at de får et greit tilrettelagt og funksjonelt sted i nærområdet.

Jeg og mitt styre i Psoriasis- og Eksemforbundet Asker og Bærum er valgt på frivillig basis til å representere våre medlemmer, og jeg representerer også i denne sammenheng samtlige brukere, leger og sykepleiere som jobber i lokalene i Kinoveien på ettermiddag/kveld. Alt dette nevnte personell må ut av lokalene ultimo 2013.

Vi har da ikke lenger et sted å gå for å ta lysbehandling for å holde utslett i sjakk, få konsultasjoner hos dermatologene (hudlegespesialister) og praktisk hjelp og oppfølging av sykepleierne.

Vi har gjort dette i 30 år for de av innbyggerne som har dette behovet i våre to kommuner. Nå må kommunene selv ta ansvaret når vi kastes ut, ref. samhandlingsreformen. Det vil koste penger. Mye penger.

Det er nemlig slik at får ikke denne pasientgruppen regelmessig behandling, kan det for mange resultere i fravær fra arbeidsplassen på grunn av sykemeldinger, endret psykisk og fysisk helse – altså ender det opp med utgifter til offentlig ivaretagelse av disse innbyggerne.
Det er derfor svært ugunstig og uheldig for kommunen og oss som pasientgruppe å avvikle leieforholdet i Kinoveien, uten erstatningslokaler.

Som leder i lokalforeningen – og også fylkesstyrets leder – er jeg svært bekymret for medlemmenes helse/tilbud fremover. Når dørene lukkes for oss i Kinoveien, og andre mer kommersielle aktører får overta, vil slett ikke alle brukere av vårt lenge oppbygde tilbud ha helse til, økonomisk mulighet eller overskudd til å reise til nærmeste behandlingssted i Oslo eller på Romerike, for behandling to-tre ganger per uke.

Resultatet vil, som tidligere nevnt, bli innbyggere med dårligere helse, noe som til slutt går ut over kommunens økonomi.

Jeg vil på vegne av alle psoriatikere og andre med hud-/eksemplager oppfordre Asker og Bærum kommune til igjen å lete etter egnede sentrale lokaler for utleie til et entusiastisk styre som ønsker å gi medlemmene i Psoriasis- og Eksemforbundet Asker og Bærum gode forhold for å holde sin sykdom under kontroll.

Budstikkas leder skrev forleden vedrørende saken om Frelsesarmeen: er det hjerterom må det finnes husrom, og jeg tilføyer: Er det rom for dem i herberget, er det også rom for en flekkete psoriatiker.

Rune Haaverstad,
leder Psoriasis- og Eksemforbundet Asker og Bærum

(Kilde: Asker og Bærums Budstikke B+, 19. april 2013).

Tilbake