- Vi føler oss stigmatisert

19.04.2013

Under tittelen "Vi føler oss stigmatisert" stod forbundsleder Ragnar Akre-Aas og likemann Liv Skovdahl frem i Fredriksstad Blads papirutgave fredag 19. april. De ønsket å fremme budskapet om at mange som lever med hudsykdommer, fortsatt opplever stigmatiserende holdninger.

- Det er fortsatt mye skam forbundet med hudsykdommer. Vi opplever ofte at folk frykter at sykdommen er smittsom, og mange velger å holde avstand til oss, sier Akre-Aas til lokalavisen. - Det er dessverre ikke uvanlig at våre medlemmer isolerer seg i de periodene hvor huden er rød, flasset og hoven, fortsetter forbundslederen.

I avisartikkelen legges det vekt på at det internasjonale psoriasisforbundet (IFPA) i 2012 gjennomførte en omfattende kartlegging av stigmatisering og diskriminering hos mennesker som lever med psoriasis. Undersøkelsen viste at mange fortsatt opplever krenkelser i relasjon til sykdommen, også i Norge. Forbundslederen oppgir i artikkelen at stigmatisering er relativt utbredt, og at slike negative opplevelser hyppigst er relatert til arbeidssted, eller offentlige steder som parker og svømmeanlegg. 

Opptatt av mestring
Psoriasis- og eksemforbundet har cirka 100 medlemmer i Fredrikstad, og i tillegg til å være likemann, er Liv Skovdahl også tillitsvalgt i lokalforeningen PEF Fredrikstad og omegn. Skovdahl er spesielt opptatt av at unge skal lære å takle sykdommen, ettersom det kan være lett å miste selvtilliten når et utbrudd rammer som verst. - Kunnskap gir trygghet, derfor arrangerer vi mestringskurs, sier hun i artikkelen. 

PEF venter i disse dager spent på det kommende styremøtet i Verdens Helseorganisasjon (WHO), som avholdes i Geneve i Sveits i mai. - WHO-styret vil i dette møtet behandle IFPA sin søknad om å godkjenne psoriasis som en alvorlig, kronisk ikke-smittsom sykdom. En slik status vil være et viktig løft, avslutter Ragnar Akre-Aas til Fredriksstad Blad.

Kilde: Fredriksstad Blad, papirutgaven fredag 19. april 2013, side 10.

Tilbake