Vi gleder oss til landsmøtet

21.09.2018

Landsmøtet 19.-21. oktober i Stavanger er høstens store begivenhet i Psoriasis- og eksemforbundet.

Bilde: Vi gleder oss til landsmøtet

Tekst: Forbundsleder Ragnar Akre-Aas og generalsekretær Terje Nordengen

Helgen 19.-21. oktober er det landsmøtet i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) i Stavanger.

Interessen fra våre fylkes- og lokallag for å delta på landsmøtet har vært god, og vi vil bli omtrent 120 delegater, observatører, gjester og samarbeidspartnere i Stavanger denne helgen.

Fagseminar

Landsmøtet åpner offisielt på fredag ettermiddag med forbundslederens tale, hilsningstaler fra sentrale helsepolitikere og våre samarbeidspartnere. Og så blir det utdeling av hederspriser til tillitsvalgte som takk for sin store innsats for PEF.

Vi følger samme opplegg som ved de to siste landsmøtene, ved å arrangere et fagseminar for landsmøtedeltakerne lørdag formiddag, hvor fagtemaene vil berøre alle våre fem hoveddiagnoser. Landsmøteforhandlingene vil foregå lørdag ettermiddag og søndag formiddag.

Her kan du laste ned hele programmet

PEF mot 2030

En viktig sak på årets landsmøte vil være forslaget til en ny langtidsplan – PEF mot 2030. PEF har i inneværende landsmøteperiode opplevd nedgang i medlemstallet i alle tre årene. Det blir derfor viktig for dette landsmøtet å vedta en langtidsplan som inkluderer hele PEF, for å snu den negative medlemsutviklingen.

Vi vil benytte denne anledningen til å takke styret i PEF Rogaland for et meget godt samarbeid rundt planleggingen av årets landsmøte i Stavanger. Vi har alle store forventinger
til at dette skal bli et meget godt landsmøte.

Forsiden saksdokument landsmøtet 2018

Her kan du laste ned en pdf-fil med saksdokumentet

Tilbake