Viktig nyhet om psoriasisproduktene Daivobet® og Daivonex®.

29.06.2007

Daivonex® salve trekkes fra det norske markedet f.o.m. den 1. juli 2007. Tilbaketrekningen skyldes ikke sikkerhets- eller kvalitetsfaktorer ved produktet.

Viktig nyhet om psoriasisproduktene Daivobet®og Daivonex®.

Daivonex® salve trekkes fra det norske markedet f.o.m. den 1. juli 2007.

Da Daivobet® ble lansert fikk produktet raskt en sentral plass i behandling av plaque-psoriasis.
Etter at Daivobet® i fjor fikk godkjent en utvidet indikasjon som i tillegg til behandling av psoriasis initialt også åpner for langtidsbehandling, har salget av Daivonex® salve gått kraftig tilbake.

På bakgrunn av dette har LEO Pharma besluttet å trekke Daivonex® salve fra markedet f.o.m den 1. juli 2007.

Daivobet® gir en hurtig og effektiv reduksjon av psoriasissymptomene1 samtidig som den er enkel i bruk (doseres kun 1 gang daglig). Nyere dokumentasjon viser også at Daivobet® er sikkert og effektivt ved langtidsbehandling av psoriasis.2

Tilbaketrekningen skyldes ikke sikkerhets- eller kvalitetsfaktorer ved produktet.
<!--[endif]-->

PS: Daivonex® krem vil fortsatt være tilgjengelig på markedet.

LEO Pharma AS beklager de konsekvenser dette får for de pasienter som fremdeles bruker Daivonex® salve til sin psoriasis. Vi oppfordrer at disse pasientene overføres til Daivobet® (alternativt Daivonex® krem).

Tilbake