Vil du søke Dam-midler til forskning?

13.01.2022

Er du forsker og ønsker å se nærmere på problemstillinger relevant for PEF eller PEF-ung? Stiftelsen Dam utlyser forskningsmidler - og du kan søke gjennom oss i PEF. Ta kontakt innen 1. februar.

Bilde: Vil du søke Dam-midler til forskning?

Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger. Midlene er lønnsmidler til nye stillinger/prosjekt. Dersom du ikke søker midler til hele stilling over flere år, er kanskje PEFs forskningsfond noe for deg. Les mer om ekstrabevilgning tilknyttet PEFs 60års jubileum. 

De senere år har Stiftelsen Dam operert med en totrinns søknadsprosess med screening for å sikre at alle søknader tilfredsstiller ordningens rammevilkår. Etter godkjent screening skrives det er skissesøknad. Er søknaden din blant de sterkeste inviteres du til å skrive en fullstendig søknad. Slik spares både du og Dam for unødvendig arbeid. Før du søker bør du lese Dams føringer for støtteordningen med informasjon om hva det kan søkes om og hvem som kan søke i utlysningen av forskningsmidler

For å få tilgang til søknadsskjema må du kontakte Maren, helst før 1. februar. Søknadsfrist er 15.februar, men husk at det skal gjennomføres en screening før du får tilgang til søknadsskjema. 14. april blir utvalgte søkere invitert til å sende inn full søknad. Endelig frist for å sende inn utvidet søknad til Stiftelsen Dam er 10. juni. Tildelingen av midler blir offentliggjort 15. oktober. 

For å kunne søke må du opprette en bruker i Damnett, og har du allerede en bruker må denne tilknyttes Psoriasis- og eksemforbundet. Her finner du brukerveiledning for søker og forsker. 

Dette står på Stiftelsen Dams nettside om ordningen: 

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

 

Tilbake