Vil ha dine erfaringer med nav.no

26.02.2021

Gjennom FFO inviterer vi deg til å delta i en undersøkelse om hvordan nav.no fungerer. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet Tilgjengelige tilbakemeldinger (TiTi).

Bilde: Vil ha dine erfaringer med nav.no

Bli med på en spørreundersøkelse om erfaringer med nav.no og hvordan gi digitale tilbakemeldinger. Dine svar er viktige!

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet Tilgjengelige tilbakemeldinger (TiTi), som handler om hvordan utforme en god og nyttig tilbakemeldingsfunksjon. Målet er at brukerne skal bli hørt, og at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet TiTi

Ønsker mer tilgjengelige nettløsninger

Funksjonshemmes Fellesorganisasjon (FFO) engasjerer seg i dette arbeidet fordi organisasjonen mener det er svært nødvendig at det kommer nettløsninger som er mer tilgjengelig for alle.

Dette prosjektet skal utvikle en viktig tilbakemeldingsfunksjon for brukerne av nettsted. Det skal gi brukerne muligheten til å rapportere inn tilgjengelighetsfeil og gjøre det mulig å etterlyse informasjon i tilgjengelige formater.

Her kan du lese hva FFO skriver om undersøkelsen på nettsiden sin

EUs nye webdirektiv

Et slikt krav om tilbakemeldingfunksjon vil bli innført i norsk lov som en del av EUs nye webdirektiv (WAD) i 2021. Direktivet skal gjøre nettløsninger mer tilgjengelig for alle, ved at nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle skjerpede krav til universell utforming.

Her finner du informasjon om EUs nye webdirektiv (WAD) hos:

 

Tilbake