Vil ha flere hudsykepleiere

20.08.2013

Tolv sykepleiere begynner på videreutdanning i hudsykepleie i høst. – Det burde vært flere, mener faggruppeleder.

– Jeg frykter økonomiske innstramminger gir dårligere kår for videreutdanning, sier Kristine Kirkeby Fuskeland, leder av NSFs faggruppe for dermatologi og venerologi til Sykepleien.no.

– Travle vakter og trusler om nedskjæringer gir lite overskudd til utdanning, fortsetter hun.

Høgskolen i Buskerud (HiBu) har sammen med faggruppen utviklet videreutdanningen i dermatologisk sykepleie, som startet opp i 2012.

Fuskeland sier det er stort behov for mer kompetanse om hud, både i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Det er Tone Marte Ljoså, fagansvarlig for videreutdanningen ved HiBu, enig i.

 – Hud er blitt et spesialfag, som det ikke undervises mye i på grunnutdanningen, påpeker Ljoså.

– Men hudlidelser er ganske vanlig, mange på sykehjem og i hjemmesykepleie har psoriasis, allergiske reaksjoner og ulike former for utslett. Med mer kunnskap kan de få bedre sykepleie.

Les hele saken på Sykepleien.no.

Tilbake