Webinar om å ha det bra

25.11.2020

Hva er viktig for å ha det bra? Det er spørsmålet FFO tar opp når organisasjonen inviterer til webinar i anledning FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember.

Bilde: Webinar om å ha det bra

Webinaret «Smil, le og ta deg en dans» handler om hvordan man kan ha det bra til tross for kronisk sykdom eller funksjonshemming, og hvilken rolle FFO skal ha på psykisk helse-området.

Mange funksjonshemmede og kronisk syke opplever at arenaer som gir livskvalitet for andre er stengt eller vanskelig tilgjengelig for dem.

Å leve med ekstra utfordringer

En undersøkelse i regi av SSB viste nylig at funksjonshemmede er blant de som er minst tilfreds med tilværelsen. Det betyr likevel ikke at man er dømt til et trist liv om man er kronisk syk eller funksjonshemmet. Med dette seminaret ønsker vi å rette søkelyset på hva som er viktig for å ha det bra til tross for at man lever med ekstra utfordringer. 

Presentere funn

På arrangementet vil vi blant annet presentere funn fra undersøkelsen "Hva skal til for å ha det bra når man lever med funksjonshemming eller kronisk sykdom". Arrangementstittelen er hentet fra denne undersøkelsen.

Du vil også få en presentasjon av forsker og professor emerita Anne-Kristine Schanke om hva forskningen sier, og du inviteres til å mene noe om hvilken rolle FFO bør ta på psykisk helse-feltet.


Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 12:00 - 13:30. 


Arrangementet vil foregå på Teams. De som er påmeldt vil få tilsendt lenke. Arrangementet er gratis.

Program og påmelding finner du her
 

Tilbake