Å leve med kronisk urtikaria

Det kan være utfordrende å leve med kronisk urtikaria.

Kronisk urtikaria (elveblest) kan gi nedsatt livskvalitet og økt sykefravær. Reduksjonen i livskvalitet kan sammenlignes med å ha kronisk hjertesykdom.

Langtidsutsiktene med urtikaria er uforutsigbare. De fleste som rammes av akutt urtikaria opplever kun den en eller to episoder i løpet av livet. Men akutt urtikaria kan også bli kronisk. De fleste tilfeller av kronisk urtikaria forsvinner i løpet av noen år, men hos andre kan den vare betydelig lengre.

Ta kontakt med fastlegen for hjelp og behandling dersom du har symptomer på akutt eller kronisk urtikaria.