Målet med behandlingen er å unngå vabler og kløe for å oppnå symptomkontroll.

Mange er fornøyd så lenge de har kontroll over kløen til tross for at de fortsatt har utslett. Retningslinjene anbefaler en enklere behandling med medikamenter som har god dokumentert effekt og raskt oppnår målsettingen om sykdomskontroll.

Kartlegging

Noen leger kartlegger urtikaria ved sykdomsaktivitet og livskvalitet før, under og etter behandling. Pasienten fyller ut skjemaer som urtikaria Life Quality Index» (DLQI).

Appen «Min elveblest»

MinElveblest er en gratis helseapp der du kan:

  • Laste opp og ta bilder av utbruddet
  • Registrere symptomer
  • Ta livskvalitetstesten som hjelper legen til å gi deg riktig behandling
  • Få enkel informasjon om elveblest og angioødem

Det genereres en skjematisk oversikt, noe som kan hjelpe til en bedre sykdomsforståelse. Loggene lagres som PDF og kan formidles til legen. Dette kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for valg av behandling.

Appen finner du på Appstore og Google Play.

Les mer på nettsiden www.minelveblest.no Her finner du også en sjekkliste som er fin å gå gjennom før legebesøket samt en kontrolltest.

Studie med skandinaviske pasienter

Under den europeiske dermatologikongressen, EADV, i september 2017 ble en studie om kronisk urtikaria presentert. I studien deltok 50 pasienter fra Norge, 28 fra Sverige og 80 fra Danmark. Den viste blant annet at personer med urtikaria kan få et mye bedre liv ved strukturert oppfølging av sykdommen.

Formålet med studien var å dokumentere hvordan man behandler og følger opp pasienter med kronisk urtikaria som ikke responderer tilstrekkelig på ikke-søvndyssende H1-antihistaminer (allergimedisin). Til tross for navnet vil enkelte likevel bli trette av medisinen. Videre ble det undersøkt hvordan behandlingene som finnes blir brukt, og hvordan sykdommen påvirker hverdagen til dem som blir rammet. Observasjonsstudiene ble gjennomført med økonomisk støtte fra legemiddelfirmaet Novartis.

Les artikkel om studien i Hud & Helse nr. 2 / 2018