Psoriasis- og eksemforbundet Tromsø inviterer alle diagnosegrupper til kurs i å mestre livet med en kronisk sykdom.

Mestringsskolen i Tromsø arrangeres 26.-27. september på Scandic Ishavshotell.

Kurset er gratis, og medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet i Nordland, Troms og Finnmark kan delta. Deltakerne betaler selv reiseutgiftene.

Program (foreløpig)

Lørdag 26. september

11.30-12:00: Oppmøte og registrering

12:00-14:00: Orientering ved hudlege om diagnoser, følgesykdommer og behandlingsalternativ. 

14:00-15.00:  Lunsj

15:00-17:00: Tema: Kosthold og livsstil

  • 15:00-15:45: Ernæringsfysiolog, Anette Dale, klinisk ernæringsfysiolog UNN
  • 15:45-16:00: Pause
  • 16:00-16:45: Om fysisk aktivitets betydning for vår pasientgruppe.
    Maria Sjöbäck fra LEVVEL Tromsø. Hun jobber ved Rehabiliteringssenteret Nord Norges kurbad.
  • 16:45-17:00: Pause

17:00-18:00: Likepersoner fra PEF Troms forteller om egne erfaringer med sine diagnoser og vi har en erfaringsutveksling

19:00: Middag

Søndag 27. september

09:00-09:50: PEF-ung medlemmer fra Troms snakker om det å være ung med en hudsykdom.

09:50-10:00: Pause

10:00 -11:30: Foredrag med psykolog om mestring og mestringsteknikker. 

11:30-12:00: Utsjekkingspause

12.00-12:50: Om rettigheter ved jurist Atle Larsen, juridisk rådgiver rettighetssenteret FFO

12:50-13:00: Pause

13:00-14:00: Erfaringsutveksling, oppsummering, nytt fra PEF og avslutning.

14:00: Lunsj og hjemreise

Påmelding 

 PEF ønsker å bruke bilder fra arrangementet. For å ha lov til å publisere bilder av deg må vi ha samtykke. Merk av hvor vi kan bruke bilde av deg.