Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

2 millioner kroner til etablering av lokal lysbehandling!

onsdag 31. oktober 2007

Helse og omsorgskomitéens behandling av Statsbudsjettet for 2008 har medført en styrking av helsetilbudet for psoriasispasientene. –Vi velger å prioritere forebygging framfor reparasjon, sier de helsepolitiske talspersonene Jan Bøhler (Ap), Rune J. Skjælaaen (Sp) og Johnny Ingebrigtsen (SV).

To millioner kroner omdisponeres for å etablere flere tilbud om lysbehandling i samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Det anslås at 120 000 personer med psoriasis og 200 000 personer med atopisk eksem har positiv effekt av lysbehandling.

Helse- og omsorgskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener det er godt dokumentert at forebyggende tiltak rettet mot blant annet psoriasispasienter har god effekt ved blant annet å redusere sykelighet og behov for behandling. De foreslår derfor å dekke inn ekstrabevilgninger på 17,7 millioner kroner med en reduksjon på de regionale helseforetakene.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram