Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Apotek kan ikke kreve mellomlegg på reseptfrie varer!

fredag 7. november 2008

I dag er det mange apotek som krever ekstra betalt (mellomlegg) for reseptfrie legemidler, som er innvilget forhåndsgodkjent refusjon (blå resept). Dersom apotekene krever mellomlegget mellom refusjonspris og vanlig utsalgspris for preparatet av kunden, vil formålet med refusjonssystemet undergraves.

Dessuten vil den fastsatte egenandelen på 36 % eller maksimalt 510 kroner per resept, ikke overholdes, skriver Statens legemiddelverk i brev til Apotekforeningen.

Legemidler som er innvilget forhåndsgodkjent refusjon kan ha to priser; refusjonspris som gjelder på blå resept og vanlig utsalgspris som gjelder ved kjøp uten resept eller på hvit resept. Refusjonsordningen, er i følge folketrygdloven, en regulering av prisen på legemiddelet helt fram til pasienten. I følge legemiddelverket, som har diskutert saken med Arbeids- og velferdsdirektoratet, har derfor ikke Apotekene hjemmel til å kreve mellomlegget mellom refusjonspris og vanlig utsalgspris for preparat av pasienten.

(Kilde - FFOs nettside)

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram