Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Bli med da vel!

fredag 7. august 2020

Har du lyst til å bidra i PEF-ung? har du noen ønsker og ideer for organisasjonen? Ja, da bør du kontakte valgkomiteen!

Bilde: Bli med da vel!

Søndag 25. oktober avholder PEF-ung landsmøte. Under landsmøte velges PEF-ungs styre for de neste to årene. Valgkomiteen jobber nå med å finne folk som har lyst, tid og ønske om å bidra i styret. 

PEF-ung har normalt 4 fysiske møter og ett møte på skype i løpet av året i tillegg til arrangement. 

Tidsbruk:

Hvor mye tid det tar avhenger av hvilken posisjon du får.

Vara: Som vara forventes det at du leser mail og bidrar elektronisk, i tillegg til å delta to styremøter i løpet av året. Dersom ett styremeldem ikke kan innkalles vara. Varan rangeres, og 1.vara innkalles før 2. og 3 vara gjør. 

Styremedlem: Det forventes at styremedlemmer deltar på alle 5 møtene (4. fysiskel og ett på skype). Også de skal lese mail og delta på diskusjoner elektroniske diskusjoner. Også styremedlemmer rangeres, og 1. styremedlem er vara for leder og nestleder når det gjelder deltakelse på PEFs styremøter og representantskapsmøte/landsmøte. 

Styreleder og nestleder: Disse to vervene innkalles til alle styremøter i moderorganisasjonen i tillegg til PEF-ungs møter. I 2020 avholder PEF 4 elektroniske møter og ett fysisk møte i forbindelse med representantskapet og organisasjonsopplæringskurset. Dersom leder eller nestleder ikke kan delta innkalles 1. styremeldem som vara for dem. 

PEF-ung arrangerer hvert år sommerleir og ungdomskonferanse. Det er ønskelig at noen fra styret er ledere på sommerleiren og at alle deltar på ungdomskonferansen på høsten. Ellers er det mulighet for andre aktiviteter og verv, men det er valgfritt =)

Krav om medlemskap

For å bli med i styret til PEF-ung sentralt trengs ingen spesiell forkunnskap eller nominasjon. Eneste krav er at du er betalende medlem av PEF-ung, mellom 12 og 35 år og at du har lyst!   

What's in it for me?

Som styremedlem i PEF-ung får du være med å sette preg på organisajsonen. Du får være til betydning og kan bidra med det du kan og liker. Er du åpen for å bli utfordret og å lære nye ting vil vi legge tilrette for det! I styret får du nye venner og tar del i et veldig fint fellesskap.

Prosjektene PEF-ung søker midler til og gjennomføres diskuteres og vedtas alltid av styret. Hvis man ønsker får man kanskje også prøve seg som prosjektleder. 

Det koster ingen ting å bli med i styret. PEF-ung dekker reisekostnadene tur- retur styremøtene, og alle kostnader under møtet. 

Høres dette fristende ut kan du kontakte Martine Teigen på mail martine[at]pef-ung.no  eller tlf: 957 87 059
Vi håper å høre fra deg!

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram