Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Brukerorganisasjoner kan søke om midler for 2012

mandag 21. november 2011

Også for 2012 vil Helse Sør-Øst RHF gi tilskudd til brukerorganisasjoner med virksomhet innenfor helsetjenesten i Helse Sør-Øst sitt geografiske område. Søknadsfristen er 10. januar 2012.

Tilskudd kan etter søknad gis til:

Drift av brukerorganisasjonen.
Brukerorganisasjonens opplæring av brukerrepresentanter.
Brukerorganisasjonens opplæring av tillitsvalgte.
Brukerorganisasjonens egenorganiserte opplæring av helsepersonell.
Brukerorganisasjonens informasjons-/opplærings- og mestringskurs, fortrinnsvis i samarbeid med helsepersonell.
Opplæring og utøvelse av likemannsarbeid.
Aktiviteter for barn og ungdom med deltagelse og mestring som formål.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram