Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Egenandelene økes i forslaget til statsbudsjett – Norsk Psoriasisforbund er skuffet!

mandag 1. oktober 2007

Norsk Psoriasisforbund er skuffet over at den rødgrønne regjeringa også i år øker egenandelstak 1. Når taket øker, må pasientene betale mer før de får frikort, og dette er beklagelig, sier fungerende forbundsleder Viggo Johnsen.

I Soria Moria-erklæringen lovte regjeringa å redusere egenandelene og holde dem på et lavt nivå.

Dette har de ikke fulgt opp gjennom dette forslaget til statsbudsjett.
I stedet for sosial utjevning, blir økte forskjeller resultatet av regjeringas politikk.

Regjeringa hevder at økningen på egenandelstak 1 til kr. 1 740 tilsvarer en generell prisjustering.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram