Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Får utslett av internett

fredag 10. juni 2011

Stress kan utløse psoriasis, og for de som allerede er rammet kan et hektisk liv gjøre sykdommen enda mer aggressiv.

Unge med hudsykdommer blir verre når de er mye på nettet.

Psoriasis er en av hudsykdommene som påvirkes av stress og mangel på søvn. Psoriasisforbundet merker at dette er noe spesielt unge sliter med.

– Unge mennesker har høyt tempo. Mange er tilgjengelig døgnet rundt, på mobil og sosiale medier. Et hektisk liv kan gjøre sykdommen mer aggressiv, sier generalsekretær Terje Nordengen i Norsk Psoriasisforbund.

De som er hardest rammet har sår, sprekker og blødninger i huden. Nordengen vil ikke advare mot sosiale medier og pc-bruk, men ber unge være oppmerksom på at utstrakt bruk kan gi hissigere utslett.

– Det er ikke noe galt i å bruke sosiale medier og være aktiv på nettet, men når aktiviteten blir så høy at det oppleves som stress kan sykdommen forverres. Stress kan også utløse psoriasis, sier Terje Nordengen.

Fire av ti har smerter

De som er hardt rammet av sykdommen har større plager enn man tidligere var klar over. Et nytt forskningsprosjekt viser at fire av ti pasienter med psoriasis har smerter i huden.

– Det er overraskende at så mange føler smerte. De har sår og sprekkdannelser, og opplever smerte og ubehag i huden. Fire av ti har også smerter i nakke og rygg, og hodepine rammer omtrent tre av ti, sier Tone Marte Ljoså, høgskolelektor ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Buskerud og smertesykepleier ved Oslo universitetssykehus.

Forskningsprosjektet om psoriasis er en del av Tone Marte Ljosås doktorgrad, og prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

– Dette er helt ny forskning, og det er viktig å gi ny kunnskap til legene om hvordan denne gruppen har det. På den måten kan man tilpasse behandlingen best mulig, sier generalsekretær Anne Kari Holm i Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Gir søvnproblemer

Hudsmerte påvirker livet til de som er rammet på flere måter. Den mest alvorlige konsekvensen er søvnproblemer.

– Mange av dem som har smertefull psoriasis sier at hudsmertene også påvirker jobben, gleden over livet og humøret, sier Tone Marte Ljoså.

En utbredt oppfatning har tidligere vært at psoriasis gir plager, men ikke direkte smerte. Det har ikke vært vanlig å gi smertestillende til denne gruppen pasienter, og antakeligvis er det få som har tatt det.

– Vi trenger videre forskning på hvorvidt tradisjonell psoriasisbehandling er tilstrekkelig for å lindre smerte, eller om den tradisjonelle behandlingen bør kombineres med kortvarig behandling av smertestillende medikamenter, sier Ljoså.

Psoriasis

Psoriasis er en arvelig, kronisk hudsykdom.
Vises vanligvis som tykke skjelldannelser på sår hud.
Rundt 120 000 nordmenn har psoriasis.
Psoriasis er ikke smittsomt.
Behandling kan fjerne symptomer for en kortere eller lengre periode, men betyr ikke at man er helbredet.
Noen av behandlingsmetodene er behandling med UV-lys, karbad, smøring av kremer og salver, klimabehandling med sol og saltvann, og sykehusinnleggelse.

Kontaktpersoner:

Tone Marte Ljoså, høgskolelektor og sykepleier ved Høgskolen i Buskerud, tlf. 900 13 223
Anne-Kari Holm, generalsekretær i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, tlf. 22 40 53 70/908 20 995

Denne artikkelen er skrevet av nyhetsbyrået Newswire. Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram