Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

#ffnor #kunnskap #fellesskap #vennskap

onsdag 26. november 2014

Er du aktiv på twitter er du trolig godt kjent med begrepet hashtag eller emneknagg. Hashtagg (#) er søkeord eller kategorier som brukes for sette din tweet og ditt budskap i en større sammenheng. Slik er det lettere å finne frem i den virtuelle verden og se hva andre mener om aktuelle tema.

# på Facebook
En stund tilbake tok Facebook i bruk hashtag. Å bruke merkeord på Facebook er ikke videre populært (enda?), og det er relativt sjeldent man ser en statusoppdatering med tegnet på fjesboka. Det er enda ikke vanlig å søke etter søkeord på dette sosiale mediet. På Twitter derimot, er dette veldig vanlig og godt brukt. Både debattprogram på TV, TV-serier, radioprogram, store konferanser og organisasjoner bruker # sammen med en forhåndsvalgt tekst for å spre sitt budskap og ordet om seg selv. Det er med andre ord Twitter som er den store emneknagg-arenaen.

Wiki.uio.no skriver følgende om  #:

Hashtags er i følge wikipedia «ord eller fraser prefikset med symbolet #, en form for metadata-merkelapp».[1] Twitter skriver at «The # symbol, called a hashtag, is used to mark keywords or topics in a Tweet. It was created organically by Twitter users as a way to categorize messages.»[2] 
Hashtags kan brukes som et emneord for meldinger og statusoppdateringer på sosiale nettverkssider. De kan brukes til å utheve spesielt viktige ord eller for å sette meldingen inn i en større kontekst.
Twitter nevner noen punkter om bruken av hashtags:[2] 

Kan brukes til å kategorisere og sørge for at tweets (twittermeldinger) dukker hyppigere opp i søk. 

Man kan klikke på en hashtag for å komme til en oversikt over alle forekomstene av den.

Man kan plassere dem hvor som helst i en tweet.

Hashtaggede ord som blir spesielt populære blir ofte Trending topics. 

Navnet hashtag kommer av det engelske ordet for #-symbolet, hash. Det brukes av en rekke sosiale nettverkssider, kanskje fremst av Twitter, Instagram og Tumblr.

# og @ hva er forskjellen?
I mange tweets brukes både # og @, så hva er forskjellen? Kort fortalt er forskjellen på å bruke @ og # merkingens intensjon. Alle brukernavn har en alfakrøll foran navnet, eks @PEF_ung. Slik finner du personer og brukere. Ved å merke en tweet @PEF_ung vil du snakke direkte til brukeren @PEF_ung gjennom tweeten. Et hashtag er ikke knyttet opp mot brukere og brukernavn, men tema.

Har du et budskap til eks enkeltpolitikere, ministrere eller politiske parti? 
Finn brukernavnet deres og nevn dem med en @ først.  

Eks: Dette er hentet fra Helseminister Bent Bøye (@BenHHøye ) sin vegg. Her ser du et godt eksempel på hvordan tre tweets adressert direkte til ham gjennom bruk av @BentHHøye har fått hans oppmerksomhet og blitt retwittret av ministeren.
[at BentHHøye]

Med andre ord, en @ er for å få enkeltpersoners og andre twitterbrukeres oppmerksomhet. # er for å gjøre tweeten kategorisert og søkbar.

Kraftfullt middel
Ønsker du å synliggjøre hva dere gjør i deres PEF-ung gruppe gjennom twitter er # et kraftfullt middel. Ved å knytte flere # i en melding, vil det du skriver lettere finnes for dem som er på søken. Meldingen vil bli kategorisert i mange kategorier.

Eks: "Ung med #psoriasis #psoriasisartritt #atopiskeksem #eksemel annen #hudsykdom? Bli med i #PEFung! Meld deg inn her http://bit.ly/1xT85If "

Denne tweeten er nå synlig dersom du søker etter psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem, eksem, hudsykdom og PEFung. For å gjøre den enda mer søkbar kunne ung fått en hashtag også.

#PEFung
PEF-ung har bestemt seg for å bruke #PEFung som sitt hoved-søkemerke. #PEFung er vår måte å synliggjøre hva vi gjør i organisasjonen. Andre relevante søkemerker er #kunnskap #vennskap #fellesskap #pso #psoriasis #atpoiskeksem #apotisk #eksem #kløe #hud og mye mer. Dessverre har en tweet kun 140 tegn. Det er ofte om å gjøre å skrive kort og konsist. Å bruke mange tegn på en link er ofte uaktuelt. Linken til tweetforslaget til PEF-ung innmeldingsskjema er derfor forkortet fra http://www.pefnorge.no/bli-medlem-pef-ung til http://bit.ly/1xT85If på bitly.com. Ettersom dette er en måte å synliggjøre PEF-ungs aktivitet og gode fellesskap på, ber vi dere tenke gjennom hva dere tweeter av tekst og bilder. Foreksempel er PEF-ung en rusfri organisasjon, og bilder med vinglass og ølflasker skal derfor ikke være del av PEF-ungs virke, og da ikke #PEFung selv om du kanskje er sammen med PEFungere på eget initiativ. Ta gjerne et bilde av dere, men ikke et "skåle"-bilde. 

Et virtuelt univers
Det som er flott med er søkemerke er at flere kan bruke samme merke. Dette er både en styrke og svakhet. Det er et tydelig tegn på at mange er interessert i ditt felt, men det betyr også at man må spre et budskap mange ganger og med jevne mellomrom for at budskapet skal være synlig for dem som søket. Veldig få tråler side på side med tweets om et tema. Dvs. Tweeter du med en # i dag er det ikke sikkert det er veldig lett søkbart om to dager. Nye tweets er synlig først. De kommer i kronologisk rekkefølge. Dersom man favorittmerker en tweet kommer den opp på topp igjen.

#ffnor @PEF_ung
#ffnor @PEF_ung er en måte å spre det gode budskap. #ffnor er et søkemerke som brukes på fredager og betyr follow friday Norge. Emneknaggen er en måte å anbefale for andre personer/twitterkontoer verdt å følge. Dette er personer/organisasjoner du synes er hyggelige, bidrar med gode nyheter osv.  Den internasjonale forkortelsen er #ff eller #followfriday, mens #ffnor er kun norske anbefalinger. Med andre ord, lager du en tweet som inneholder både #ffnor og @PEF_ung anbefaler du andre å følge oss. Slik er du aktivt med på å spre informasjon om oss, diagnosene og arbeidet vi gjør gjennom en enkel tweet! Dersom mange gjør dette kan vi nå mange med vårt budskap! Kjempe lett og utrolig viktig!

Bli med på opplysningsarbeidet du og!

Husk å bruke #                                          
#PEFung  https://twitter.com/search?q=%23PEFung&src=typd
#ffnor @PEF_ung
#atopiskeksem
#eksem
#psoriasis
#psoriasisartritt
#kunnskap
#vennskap
#fellesskap

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram