Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Frifond 1. runde,- frist 1.feb.2015

mandag 19. januar 2015

Atter en gang er det mulighet for å få penger til lokal aktivitet gjennom Frifond. Årets første runde har søknadsfrist 1. februar. I denne runden deles det ut maksimalt 60.000 kroner til lokal aktivitet.

What’s in it for me?
Frifond gir dere som grupper og tillitsvalgte i PEF og PEF-ung muligheten til å søke midler til lokal aktivitet rettet mot barn og unge i deres gruppe. Dette kan være mye forskjellig, og i 2014 ble det for første gang søkt om penger til gjennomføringen av Hudskole som et samarbeidsprosjekt mellom en lokale PEF-ung gruppe og et PEF laget. Det ble også gitt penger til Paintball, hytteturer, pizza og bowling, Tusenfryd, nissefest og mye, mye mer.

Årsmøte og filmkveld?
Alle PEF-ung grupper skal gjennomføre to aktiviteter i året og årsmøte. Et lurt tips er å gjennomføre en aktivitet samtidig som årsmøtet. Kanskje ha en filmkveld som begynner med en halvtimes styremøte for så å poppe popcorn, se en gøy film osv. Årsmøtet er kanskje ikke det mange synes høres kulest ut, men det er kjempe-viktig at medlemmene møter opp. Her skal dere bestemme hva dere ønsker å gjøre dette året. For at folk skal komme trenger de å bli invitert, og å sende invitasjoner koster penger i porto, ark, blekk, osv. Et årsmøte skal kanskje planlegges med kjeks, grønnskaper og dipp og nøtter. Styret ønsker kanskje å lage en egen perm med styrereferat osv. Alt dette koster penger. PEF-ung grupper kan få litt penger til administrasjon av gruppen i tillegg til gjennomføringen av de ulike arrangementene.  

Husk å ta bilder og å skrive litt om arrangementet. Ved rapportering på Frifondsmidlene skal dere lege ved bilde og tekst fra minimum en av aktivitetene, og, PEF-ung legge gjerne ut om deres aktivitet på hjemmesiden vår eller i medlemsbladet Hud & Helse.

Kriterier for støtte:
Det er lett å få Frifondspenger, og midlene kan brukes til mye forskjellig. Frifond kaller seg Norges minst byråkratiske støtteordning, men det er noen kriterier for å motta støtten.

- Dere må være et PEF lag eller en PEF- ung gruppe.
- Aktiviteten skal rettes mot PEF-ungs medlemsmasse. Det at det skal være aktivitet rettet mot aldersgruppen 0-26 år betyr ikke at det kun skal være deltakere mellom 0 og 26 år, men arrangementet skal rettes mot blant annet aldersgruppen og den skal delta. Ved samarbeidet om Hudskole, var PEF-ung aktivt med i planlegging og gjennomføringen av helgen, og det ble det holdt av et visst antall plasser for PEF-ungs aldersgruppe. PEF-ung avholdt også et eget sosialt arrangement på kveldstid. Dette ble dekket av PEF-ung. Med andre ord var det et fellesarrangement hvor PEF-ung dekket en proporsjonal del av arrangementet basert på PEF-ungs deltakelse.
- Rusfritt. Alle arrangement med støtte fra Frifond skal være rusfrie. Kravet om rusfrihet er i tråd med PEF-ungs politikk om å være en rusfri organisasjon.
- Lokal! At aktiviteten er lokal betyr ikke bare at det skal være en aktivitet for lokallaget. Pengene kan ikke brukes i utlandet, og selv om det kanskje er billigere og lettere for noen lokalisert nærme grensen å leie hytte i Sverige enn i Norge, kan Frifondmidler ikke brukes ved et slikt arrangement.
- Tidligere mottatte midler skal være brukt og innrapportert. Vi har ikke lov å tildele nye midler til et lag som ikke har rapportert på allerede mottatte midler. Dette betyr at dersom du mottok midler ved tildelingen i september 2014 skal disse rapporteres inn som brukte før du kan få nye penger.
- PENGENE SKAL BRUKES OPP INNEN GITT DATO!
- Husk å lese retningslinjene fra både LNU og PEF-ungs interne retningslinjer.

Midler tildelt i 2015 skal brukes opp innen 30. juni 2016, og husk at dere ikke kan få flere penger før dere har brukt opp og rapportert de pengene dere allerede har fått.

Første frist er 1. feb. 2015. Andre frist er 1. sept 2015.  Ønsker dere å starte gruppe kan dere søke oppstarts-midler hele året. Dersom man ser at dere har behov for mer enn 10.000 må dere huske å søke om mere midler i samme søknad som oppstarts-midlene da også disse skal brukes opp og rapportert på før vi kan tildele nye midler. 

Hvordan søke?

Å søke Frifondsmidler til PEF-ung arbeid gjøres ved at du fyller ut søknadsskjemaet du finner her. Fyll inn hva dere dere ønsker å gjøre, hvor mange dere tror kommer og hvor mye dette vil koste. Dette krever at dere har sjekket ut litt priser og vet hvor mye ting koster. Dersom dere søker 10.000 kroner til å bowle for 10 personer vil dere ikke få så masse penger til en slik aktivitet, men dersom dere lager hyttetur for 10 personer kan summene være litt større.

Rapport
Har dere brukt opp pengene dere fikk i 2014 og ønsker mere penger? Ja, da må dere legge med rapport på disse pengene. Fyll ut rapportskjema og legg ved et skriv hvor dere skriver kort om en aktivitet og legg med et bilde dersom dere har. Ved innsendt rapport er dere klare til å få nye penger. Prosessen er lett som bare det!

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med Maren på kontoret på maren[at]pef-ung.no eller 23 37 62 42

Vedlegg:  Søknadsskjema, Rapportskjema
Retningslinjer LNU, Retningslinjer PEF-ung, Brev i pdf

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram