Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Går inn for gigantsykehuset Oslo universitetssykehus

torsdag 13. november 2008

Helse Sør-Øst følger forslaget fra Ullevål universitetssykehus om å etablere gigantsykehuset Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst foreslår nå å etablere ett HF i Sentrum med virkning fra 1. januar 2009. Foretaket skal bestå av Rikshospitalet, Ullevål og Aker universitetssykehus, ifølge styrepapirene fra Helse Sør-Øst. Foretakstillitsvalgte på Aker er bekymret.

Dette forslaget er i grove trekk det samme som Ullevål kom med i sitt høringsinnspill til Hovedstadsprosessen.

Mister funksjoner
Ole Kristian Furulund, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Aker, er redd Ullevål og Rikshospitalet vil kjempe om å få Akers spisskompetanse. – Det er vanskelig å se for seg noe annet enn at vi vil miste våre spissfunksjoner, sier Furulund.
Helse Sør-Øst ønsker at Aker skal fungere som lokalsykehus. – Men vi vil ikke bli et tradisjonelt lokalsykehus engang, dersom vi må sende blindtarmbetennelser til Ullevål, sier Furulund.

Ribbet
Furalund er redd for at Aker vil miste sine spesialiteter i urologi, karkirurgi og endokrinologi til Rikshospitalet og Ullevål. – Det er allerede en tendens til at ansatte på Aker ser seg om etter noe annet å gjøre. Frykten er at Aker blir så ribbet at vi ikke greier å opprettholde en kvalitetsmessig god pasientbehandling eller engasjere høykvalifiserte ansatte, sier han.

Må lage plan
Ifølge styrepapirene skal det nye sentrumsforetaket i første omgang etableres som en styringsstruktur. Rikshospitalet, Ullevål og Aker vil midlertidig videreføres som tre selvstendige organisatoriske enheter. Det nye foretaket bemannes først gradvis på ledernivå. Foretaket må utforme en overordnet plan for gjennomføring av integrasjonen av lands-, regions- og områdefunksjoner i det nye sykehuset, med tilhørende bemanning.

Vil bli ett lokalsykehus
Det offentlige lokalsykehuset vil bestå av aktiviteter som i dag er delvis på Ullevål og delvis
på Aker. Over tid bør en hovedlokalisasjon for det offentlige lokalsykehuset utpekes og aktiviteten gradvis overføres til denne.
I styrepapirene foreslås det også at Sykehuset Asker og Bærum, Buskerud sykehus, Ringerike sykehus og Blefjell sykehus legges inn under ett og samme helseforetak.

Kilde – www.dagensmedisin.no- Mari Rian Hanger

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram