Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Hørt av helsevesenet, skole, NAV?

mandag 6. oktober 2014

Ungdom og medvirkning Unge funksjonshemmede skal i høst gjennomføre et prosjekt som skal handle om ungdom og medvirkning i helsevesenet.

Vi ønsker å snakke med ungdommer som har gode historier å fortelle om å bli lyttet til, og tatt på alvor på sykehus. Har DU et eksempel på god brukermedvirkning i helsevesenet? Om noen har eksempel på god brukermedvirkning fra andre arenaer, for eksempel fra ungdomsråd i kommunen, skolehelsetjenesten eller i møte med NAV vil det også kunne være fin informasjon å få.

Ungdommer og unge voksne har gjerne en del problemstillinger som er unike, og som er viktig å ivareta i møte med helsevesenet. God informasjon rundt egen behandling, å sikre gode overganger, eller ha et ungdomsråd er eksempler på dette. Stemmene til de unge er likevel ikke så lett å få fram. Denne rapporten skal i hovedsak handle om å identifisere gode eksempler der ungdom blir hørt, og stemmene til brukerne blir tatt på alvor.

De som ønsker å bidra kan selvsagt velge å vere anonyme. 

Har du lyst å delta, eller spørsmål rundt prosjektet ta kontakt på telefon 95 81 87 51 eller e-post: anne.mari[at]ungefunksjonshemmede.no

Vennlig hilsen
Anne-Mari Samskott,
Prosjektleder i Unge funksjonshemmede

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram