Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Lyst til å gjøre noe Extra?

tirsdag 11. februar 2014

Hva har dere lyst til å gjøre og hva har dere lyst til å oppnå? Det finnes mange gode ideer til hva vi har lyst til å gjøre for lokalmiljøet og hverandre i både PEF og PEF-ung. Søk Extrastiftelsen om støtte til ditt prosjekt! I 2013 fikk vi en rekordhøy tildeling. Er du klar for å tangere rekorden?

PEF og PEF-ung driver med alt fra sosiale tiltak til kompetanseheving internt og ut mot den generelle befolkningen. Noen av ideene finansieres gjennom Extrastiftelsen helse og rehabilitering. Hvert år deler de ut flere titalls millioner kroner til ulike tiltak med ulike formål. PEF er en av mange godkjente søkerorganisasjoner. 

Første steg i en prosjektfase er å definere hva vi har lyst til å gjøre og hva vi ønsker å oppnå. Dette kan gjøres enten ved å ta utgangspunkt i en ønsket aktivitet eller et ønsket resultat. I sist utgave av medlemsbladet Psoriatikeren var det en artikkel om Extrastiftelsen med en påfølgende oppfordring om å søke midler til lokalt, regionalt og sentralt arbeid. Der viste vi til titler på prosjekt organisasjonen tidligere har fått støtte til gjennom en ordsky. Denne ordskyen finner du også i denne artikkelen da den er en god pekepinn på hva vi som organisasjoner gjør og ønsker å gjøre på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Fokusområde
Hvert år har Extrastiflensen er fokusområde. I 2013 var dette fokus på formidling ut!  Stiftelsen har enda ikke opplyst om hva fokusområdet for 2014 skal være. Vi vil spre informasjon om hva de vil fokusere på så fort vi vet det, så følg med på hjemmesiden vår. .

Enormt potensiale
Ved å gå gjennom tidligere prosjekt som har fått støtte, er det synlig at det i PEF og PEF-ung har vært, og er, et veldig sterkt fokus på kunnskap og kompetanseheving, samt mestring gjennom kunnskap. Fjorårets tiltak viser oss hvilke potensiale som finnes i støtteordningen. I 2013 fikk vi innvilget penger til vinterleir og filmprosjekt for PEF-ung, på vestlandet vil det bli arrangert Hudskole, i Lofoten blir det lys og vi fikk tildelt penger til forskning. Alt fra sosiale tiltak til forskning, samt tiltak som går direkte på behandling og kompetanseheving.   

I andre organisasjoner er det også mange prosjekt med fokus på samhold og felleskap. Å trives sosialt er helsefremmende! Her har både PEF og PEF- ung et enormt potensiale! Autismeforeningen har fått støtte til prosjektet «Fra isolasjon til naturopplevelser» hvor en gruppe ungdom får oppleve den norske naturen gjennom å vandre i fjellet i alle fire årstider. Kreftforeningens ungdomsgruppe har fått støtte til Helsereiser til utlandet og Epilepsiforbundet har fått støtte til å gjennomføre sommerleir, noe også Mental Helse ungdom har. Mental Helse Norge har fått støtte til et tiltak de har kalt «kreativt pusterom» og Foreningen for hjertesyke barn har fått støtte til å løpe Oslo Maraton. Det finnes utallige eksempler på hvilke gode og gøye tiltak stiftelsen gir støtte til! OG, prosjektet må ikke foregå innenlands, men den må rette seg mot en målgruppe i Norge. For å lese mer om andre prosjekt som har fått støtte kan du besøke Prosjektbiblioteket deres på hjemmesiden til stiftelsen. 

Ekstrem med eksem, pilgrimsferd eller grenseritt?
Et av flere lokale tiltak i organisasjonen er Bodøs turgruppe. Kanskje turgruppen drømmer om å sammen gå en pilgrimsferd eller bestige Kilimanjaro? Dette kan søkes penger til!
En annen mulighet er å sykle grenserittet (eller et annet ritt) og å øve mot dette i felleskap. Et tredje eksempel er å presse egne grenser og å utfordre gruppen som felleskapet til å prøve nye ting. Dette kan være å ta med en gruppe for å kjøre bob på Lillehammer eller snørafting på Beitostølen i "ekstrem med eksem"?

Ta kontakt
Det er mange muligheter der ute og kun fantasien som setter grenser. Har dere en ide er dere hjertelig velkommen til å diskutere ideen med oss her på kontoret. Ta gjerne kontakt med oss på post[at]pefnorge.no og husk at den interne søknadsfristen for å søke om et prosjekt er 15. mai!

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram