Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

NTNU søker ungdom mellom 16 og 19 år

onsdag 25. januar 2017

NTNU i Trondheim søker deltakere med funksjonsnedsettelse i alderen 16-19 år til et brukerpanel tilknyttet forskningsprosjektet "oppvekst og voksenliv".

Bilde: NTNU søker ungdom mellom 16 og 19 år

Her er invitasjonen:

Invitasjon til brukerpanel

Ved NTNU i Trondheim er vi nå i startfasen på et nytt forskningsprosjekt; OPPVEKST OG VOKSENLIV. Studien handler om overgangen fra ungdom til voksen, blant ungdom med funksjonsnedsettelser. I dette prosjektet ønsker vi å lære mer om hvordan de unge opplever overgangen fra tjenester for barn og unge, til tjenester for voksne. Vi har spesielt fokus på medvirkning og samarbeid.

Sentrale tema vi ønsker å lære mer om er:

  1. Brukes digitale hjelpemidler og elektronisk kommunikasjon, og i så fall hvordan?
  2. Medvirkning og samarbeid, tilrettelegges det for brukersentrerte tjenester?

For å sikre brukermedvirkning allerede i en tidlig fase i prosjektet, ønsker vi å opprette et brukerpanel med ungdom mellom 16 og 19 år, som har en fysisk funksjonsnedsettelse, og som bor i Trøndelag.
Vi lurer rett og slett på: hva kan det være lurt å spørre ungdom som skal delta i studien, om? 

Hva innebærer det å sitte i brukerpanel?

Man deltar på et møte, sammen med de andre ungdommene og to eller tre forskere fra universitetet (Janne, Sylvia og Borgunn). Møtet vil bli holdt etter arbeid/skoletid, for å unngå fravær fra jobb/skole. Dato og sted avtaler vi etter hvert. Vi legger opp til et uhøytidelig møte hvor vi snakker om interessante tema. De som deltar vil få tilsendt litt mer informasjon før møtet slik at de kan forberede seg litt, dersom de ønsker det. NTNU spanderer lett servering. 

Vi håper dette er noe du kan være interessert i! Ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer før du bestemmer deg. 

Mvh.
Janne Liaaen

Stipendiat, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Tlf: 73559271 / 99547961
e-post: janne.m.liaaen[at]ntnu.no


photo: istock

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram