Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Ny helseportal lansert

torsdag 16. juni 2011

Onsdag 16. juni lanserte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen den nye helseportalen helsenorge.no. Nettportalen vil inneholde veivisere til helse og sunnhet, helserelaterte rettigheter, helsetjenesten og informasjon om sykdom og behandling.

E-helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på HOD sine nettsider.

- De fleste er interessert i og opptatt av egen helse. Nå får de denne informasjonen samlet på ett nettsted. Samtidig vil helsenorge.no fortelle pasienter og brukere hvilke rettigheter de har, fortsetter Strøm-Erichsen.

Nettportalen skal også informere om forebyggende helse, som for eksempel kosthold og fysisk aktivitet. Nettstedet har videre en oversikt over de ulike helsetjenestene, og vil involvere brukerne gjennom ulike selvbetjeningstjenester.

Les alt om den nye helseportalen på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram