Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Retningslinjer i saker om seksuell trakassering

torsdag 22. mars 2018

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet har vedtatt av vi følger sin paraplyorganisasjon – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) – retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep.

Som følge av #metoo-kampanjen har norsk organisasjons- og samfunnsliv blitt mer oppmerksom på å behandle tilbakemeldinger fra ansatte, medlemmer og andre som har opplevd seksuell trakassering og overgrep.

Psoriasis- og eksemforbundet har i dag ingen egne retningslinjer for behandling av saker om seksuell trakassering og overgrep. Sentralstyret mener dette er uheldig, og på styremøtet 11. mars ble saken diskutert.

Det endte med at sentralstyret konkluderte at PEF følger sin paraplyorganisasjon – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) – retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep.

Her kan du laste en PDF-fil av FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep

Sentralstyret gjorde følgende vedtak:

  1. Sentralstyret benytter «FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep» som PEFs retningslinjer i slike saker.
  2. Retningslinjene oversendes lederne i PEFs fylkes- og lokallag, alle PEFs utvalg og PEF-ungs tillitsvalgte 13. mars 2018.
  3. Retningslinjene ansees som «PEFs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep» fra samme dato.   

Sentralstyret pålegger lederne i fylkes- og lokallagene og utvalgene til å videresende retningslinjene til alle sine tillitsvalgte. Sentralstyret oppfordrer dessuten lederen til å orientere om retningslinjene i det første styremøte eller utvalgsmøte.  

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram