Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Slik passer vi på personopplysningene dine

onsdag 27. juni 2018

1. juli 2018 innføres EUs nye retningslinjer for behandling av personopplysninger (GDPR). Psoriasis- og eksemforbundet har derfor en personvernerklæring håndtering av personopplysninger.

Bilde: Slik passer vi på personopplysningene dine

De nye retningslinjene for behandling av personopplysninger, General Data Protection Regulation (GDPR) stiller krav til hvordan virksomheter, bedrifter og organisasjoner håndterer personopplysninger. For Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) handler det om hvordan vi behandler personopplysninger til våre medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og innleid personale og medarbeidere.

Målet med de nye retningslinjene er at du får en høyere beskyttelse mot identitetstyveri, og misbruk av opplysninger.

Trer i kraft 1. juli

Den nye personopplysningsloven ble vedtatt av Stortinget 22. mai, og loven trer i kraft 1. juli.

Datatilsynet spiller en viktig rolle i innføringen av den nye loven som tilsynsorgan og ved å informere og veilede.

På Datatilsynets nettside finner du mer informasjon om de nye personvernreglene.

Personvernerklæring

Sentralstyret i PEF vedtok i møtet 8.-10. juni en personvernerklæring for forbundet. Den gjør greie for hvordan PEF håndterer personopplysninger som samles inn i vårt arbeid for medlemmer og andre som forbundet jobber med.

Her kan du laste ned hele erklæringen 

Foto: iStockphoto

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram