Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Søk behandlingsreise til utlandet nå!

onsdag 9. november 2011

Hvert år arrangeres 3 ukers behandlingsreise for barn og unge med psoriasis og 4 ukers behandlingsreise for barn og unge med atopisk eksem. Søknadsfristen for barn barn opp til 15 år med psoriasis går ut 1. desember, og for atopikere som ønsker behandlingsreise i første del av 2012 er fristen 15. november, så nå er det på tide å sende inn en søknad.

Hva er behandlingsreiser?
Behandlingsreisene arrangeres av Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, seksjon for behandlingsreiser, og finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Behandlingsreisen er tre ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til den behandling som finnes i Norge.

Hovedmålet er å tilrettelegge for behandling som er helhetlig, helsefremmende og som gir grunnlag for økt livskvalitet, slik at brukeren bedre kan mestre sin sykdom og livssituasjon.

Hvor, når og hvordan?
Behandlingsreisene for barn og unge med psoriasis går til Valle Marina på Gran Canaria. Det arrangeres en reise for barn mellom 3 og 14 år og en reise for ungdom mellom 15 og 19 år i året. For barn opp til 15 år går reisen i 2012 fra 22. februar til 14. mars. Søknadsfristen for barnegruppa er 1. desember 2012.
Tidspunktet for ungdomsreisen er ikke fastsatt ennå, men arrangeres som regel i forbindelse med Påske. Søknadsfristen for ungdomsgruppa er 1. februar 2012.

For å søke behandlingsreiser må man fylle ut et søknadsskjema i samarbeid med lege. Klikk på linken her for å komme til søknadsskjema for barn og ungdom med psoriasis. Del 1 av skjemaet fylles ut av søker, og del 2 fylles ut av søkers fastlege eller hudlege. Alle sidene i søknaden sendes samlet til Rikshospitalet i en konvolutt merket "psoriasis".

Barn må ha med ledsager på behandlingsreisen, og denne betaler en egenandel på kr. 2.142,- barnet betaler ingen egenandel. Ledsager har rettigheter i forhold til å få dekket eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Se brosjyren for barnegruppa for informasjon om dette samt all praktisk reiseinformasjon.

Ungdom trenger ikke ledsager og betaler heller ingen egenandel. For praktisk reiseinformasjon se brosjyren for ungdomsgruppa.

For barn og unge med atopisk eksem går behandlingsreisene til Los Teques på Gran Canaria. Dette er et 4 ukers opphold. Søknadsfristen for opphold første del av 2012 er 15. november 2011 og for opphold andre del av 2012 er fristen 15. mai 2012.

Klikk på linken doe å finne søknadsskjema for barn og unge med atopisk eksem. Første del av søknaden fylles ut av søker og andre del av søkers lege.

Barn må ha med ledsager på behandlingsreisen, og denne må betale kr. 2856,- i egenandel for oppholdet. Barn og ungdom betaler ingen egenandel. Se brosjyren om Los Teques for fullstendig reiseinformasjon.

Reisetidene for barn og unge med atopisk eksem er som følger i 2012:
 
Første halvår 2012

25.01 - 22.02: Ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem i 1.- 3. klasse på videregående skole med studiespesialisering. Uten ledsagere.
22.02 - 21.03: Flerbarnsfamilier med barn i alderen 5 år - 7. klasse i grunnskolen.  Alle søsken må ha kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem. Kun en ledsager pr familie.
21.03 - 21.04: Barn med kronisk lungesykdom som hoveddiagnose i alderen 1.- 7. klasse i grunnskolen. Med ledsager.
21.04 - 19.05: Barn med atopisk eksem som hoveddiagnose i alderen 1. - 7. klasse i grunnskolen. Med ledsager.

 Andre halvår 2012

15.08 - 12.09: Barn med atopisk eksem som hoveddiagnose i alderen 1. - 7. klasse i grunnskolen. Med ledsager. 
12.09 - 10.10: Barn med kronisk lungesykdom som hoveddiagnose i alderen 1. - 7. klasse i grunnskolen. Med ledsager.
10.10 - 09.11: Flerbarnsfamilier med barn i alderen 5 år - 7. klasse i grunnskolen. Alle søsken må ha kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem. Kun en ledsager pr familie.
November/desember: Ungdommer med atopisk eksem og/eller kronisk lungesykdom i ungdomskole (8- 9- 10. klasse). NB: kun tre uker. Uten ledsager. 

Om du har spørsmål om behandlingsreiser, ta kontakt med PSO-ung på e-post post@psoriasis.no tlf 23 37 62 40 eller Rikshospitalet på e-post behandlingsreiser@ous-hf.no eller tlf 22 06 78 33 mellom kl 12 og 14 på hverdager.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram