Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Step-in-studien: Søker deltakere med psoriasis

tirsdag 14. mars 2017

Nytt behandlingsprinsipp testes ut i ny internasjonal klinisk studie. Sjekk om du er aktuell for å delta.

Bilde: Step-in-studien: Søker deltakere med psoriasis

Har du fått psoriasis?

Da kan du være kandidat for deltakelse i en ny internasjonal klinisk studie, der et nytt behandlingsprinsipp blir testet.

Hensikten med Step-in-studien er å undersøke om tidlig behandling med et biologisk legemiddel etter nyoppdaget psoriasis, kan føre til lengre symptomfrie perioder eller endre sykdommens utvikling, sammenliknet med standardbehandling med lys (UVB).

Kriterier for deltakelse:

  • Plakkpsoriasis med symptomstart for mindre enn 1 år siden
  • Har foreløpig ikke blitt behandlet for psoriasis med lys, tabletter eller sprøyter
  • Alder 18-40 år

Kriterier som medfører at du ikke kan delta:

  • Pågående eller tidligere behandling med lys, tabletter eller sprøyter for psoriasis
  • Andre former for psoriasis enn plakkpsoriasis
  • Graviditet eller amming. Kvinner i reproduserbar alder som ikke er villig til å bruke prevensjonsmidler i løpet av studiens første år.

Inkluderingen av pasienter til studien starter i mars 2017. I Norge deltar hudavdelingene ved Rikshospitalet (Oslo), Haukeland (Bergen), St. Olavs Hospital (Trondheim) og UNN (Tromsø).

Konseptet og bakgrunnen for studien er utarbeidet i Norden etter initiativ fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Studien utføres i regi av legemiddelselskapet Novartis, og er godkjent av regional etisk komitè (REK).

Les mer og se om du er aktuell kandidat på www.novartis.no/stepin.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram