Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Ta oss på alvor- debatt på Arendalsuka

fredag 7. juni 2019

PEF-ung er lei av å bli snudd ryggen til, og inviterer til debatt under årets Arendalsuke, tirsdag 13. august kl 15.30-16.30.

Bilde: Ta oss på alvor- debatt på Arendalsuka

Arv eller miljø?

Som ung kroniker møter du mange utfordringer. «I forskningslitteraturen er det relativt stor enighet om at psykiske plager utvikles i et samspill mellom genetisk, biologisk og miljømessige faktorer hos den enkelte. [..] Studier har vist en ikke ubetydelig arvelighet i forekomsten av alvorlig depresjon. [..] Det er videre vanlig å konkludere i at miljømessige faktorer har større innvirkning på mildere plager blant barn og unge, mens genetisk faktorer har sterk innvirkning på risikoen for å utvikle mer alvorlige og kroniske forløp.»  Utdraget er hentet fra Oppvekstrapporten 2017 av BUFDIR. [1] 

Hudlidelser, en risikofaktor

Nyere forskning utført av Flora Balieva [2] og Florence Dalgaard viser at gruppen med eksem og psoriasis har høyere forekomst av suicidalitet, angst, depresjon, Body dysformic disorder (BDD) og alvorlig psykiske lidelser. Hudpasienten er en høyrisikogruppe for psykiske plager og lidelser. Hvordan møter vi som samfunn risikogruppene, og bør det igangsettes forebyggende tiltak for å fange opp hudpasienten med psykiske plager/lidelser? Hva gjør diagnosens hverdagslige tilleggs utfordringer med gruppens psyke? Ville effektive og reelle behandlingsmuligheter ha forebyggende effekt for psykiske lidelser? Har hvordan samfunnet møter ungdom med et annerleende betydning for hvordan personen med diagnosen mestrer hverdagen?   

Debatt

Dette er spørsmål som vil diskuteres når vi inviterer til debatt tirsdag 13. august på Trovscenen kl 15.30 - 16.00. Forsker og ekspert Flora Balieva kommer for å gi en kort innføring i funnen sine, samt stiller til debatt. Malin Angeltveit fra PEF-ung er lidenskapelig opptatt av å føle seg vel i eget skinn, og vil dele av sine erfaringer som ung med kronisk hudlidelse. Flere debattanter kommer, følg med på arrangementets hjemmeside. 

[1] Sletten, Mira Aaboen, Psykiske plager blant ungdom: sosiale forskjeller og historien om de flinke pikene, s. 130-131, Oppvekstrapporten 2017 Atrikkel 7, BUFDIR. Hentet 16.05.19  2017 

[2] Flora Balieva  sin publikasjonsliste i Cristin

 

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram