Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Vil du si din mening om biologisk behandling?

torsdag 12. januar 2017

Bruker du biologiske legemidler som Enbrel®, Remicade®, Benepali®, Remsima® eller Inflectra® og vil dele din mening?

Bilde: Vil du si din mening om biologisk behandling?

Som ledd i en masteroppgave i sykepleie, foregår det nå et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF), Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Dine erfaringer og meninger er viktig for oss og vi håper du vil delta i denne spørreundersøkelsen!

Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvilke erfaringer pasienter har med bytte mellom biologiske legemidler. Vi ønsker å rette fokus mot pasientens opplevelse knyttet til dette.

Klikk her for å gå til spørreskjemaet

Hva er et biologisk legemiddel?

Et biologisk legemiddel inneholder svært komplekse virkestoffer, og er blant de mest kostbare og mest omsatte legemidlene i Norge. De biologiske alternativene som det byttes til er rimeligere «kopier». I Norge anvendes slike biologiske alternativer i økende grad.

I motsetning til kjemisk fremstilte legemidler hvor virkestoffet er identisk med originalen, vil et biotilsvarende legemiddel være tilnærmet lik, men aldri identisk. Dette er fordi biologiske legemidler fremstilles ved en biologisk prosess som er avgjørende for medikamentets struktur og funksjon, der levende celler produserer virkestoffet.

Hvordan kan dette påvirke meg?

Det er en pågående internasjonal debatt om det er trygt å foreta et bytte mellom et originalt biologisk legemiddel og et biotilsvarende alternativ. Diskusjonen dreier seg om hvorvidt pasienter som bytter fra originalt biologisk legemiddel skal følges opp med tanke på eventuelle uheldige konsekvenser av et slikt bytte som for eksempel tap av effekt eller bivirkninger.

Det er også et økonomisk aspekt hvor det diskuteres om helseforetakene kan pålegge et bytte av biologisk behandling basert på pris og kostnadsbesparelse, uten medisinsk grunnlag, til tross for at pasientene i utgangspunktet har god effekt av sin opprinnelige behandling.

Hvordan kan min mening komme frem?

HiOA ønsker nå å foreta en spørreundersøkelse blant pasienter som bruker de biologiske legemidlene Enbrel® og Remicade®, og de som har byttet til biotilsvarende alternativer som Benepali®, Remsima® og Inflectra®. 

Du deltar i undersøkelsen ved å klikke på linken til spørreskjemaet, og det tar mellom 3-5 minutter å svare. Deltakelsen er frivillig, og du sikres fullstendig anonymitet. Dataene mottas og behandles av personer med taushetsplikt, og kan ikke spores tilbake til deg. Ved å sende inn det utfylte spørreskjemaet samtykker du til at informasjonen du gir blir brukt i masteroppgaven og i en vitenskapelig artikkel som kan bli publisert. Prosjektet ferdigstilles i mai 2017.

Du oppfordres til å svare så fort som mulig da din erfaring er viktig for oss. Svarfrist er 19. januar 2017.

Har du spørsmål til undersøkelsen kan du henvende deg på mail til Malin Brandvold på S133708[at]stud.hioa.no.

Du har nå muligheten til å bidra til ny og viktig kunnskap!

Vennlig hilsen Malin Brandvold
Intensivsykepleier og student ved Master i sykepleie -klinisk forskning og fagutvikling

Prosjektet er finansiert av legemiddelselskapet Pfizer.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram