Behandlingsreiser

Behandlingsreiser til utlandet er et tilbud til barn, ungdom og voksne med psoriasis og psoriasisartritt.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Det er Seksjon for behandlingsreiser på Rikshospitalet ved Universitetssykehuset i Oslo som administrerer ordningen.

Behandlingene består av tre til fire ukers opphold i varmt klima med fysikalsk behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til den behandlingen som finnes i Norge.

På seksjonens nettside kan du lese mer om behandlingsreiser 

Siden 1995 har behandlingsreiser til utlandet for psoriasispasienter gått til helsesenteret Valle Marina på Gran Canaria, men fra 2023 vil behandlingsreisene gå til Vintersol på Tenerife. Dette gjelder både voksengruppene og barne- og ungdomsgruppene.

Les mer om behandlingsreiseoppholdet på Vintersol her 

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)  har i 2020 og 2021 jobbet sammen med de andre psoriasisorganisasjonene i Norden (NORDPSO-organisasjonene) om å utarbeide en «White Paper», en rapport, om klimabehandling for psoriasispasienter.

Her kan du laste ned rapporten