Klimabehandling

Behandlingsreiser til utlandet er et tilbud til barn, ungdom og voksne med psoriasis og psoriasis artritt.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet og Rikshospitalet administrerer ordningen.

Behandlingene består av tre og fire ukers opphold i varmt klima med fysikalsk behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til den behandlingen som finnes i Norge.

Se Rikshospitalets hjemmesider for mer informasjon.