Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Arrangementer

Årsmøteoversikt 2019

Beskrivende bilde til Årsmøteoversikt 2019

Våren 2019 er tid for årsmøter i Psoriasis- og eksemforbundets fylkes- og lokallag. Her er en oversikt.

I denne oversikten finner du informasjon om tid og sted til årsmøter i fylkes- og lokallag i Psoriasis- og eksemforbundet.

Still opp og kom med forslag til relevante kurs og aktiviteter i ditt lokallag for det kommende året.

PEF Hamar og omegn - 27. februar

Psoriasis- og eksemforbundet Hamar og omegn har årsmøte onsdag 27. februar kl. 19.00 i Lille Strandgate 3, 2. etasje (Basarene) i Hamar.

 

Dagsorden:

 

  1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, samt to personer som skal godkjenne og underskrive protokollen.
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Honorarer, telefon- og reiseutgifter
  5. Budsjett 2019
  6. Godkjenne Handlingsplan for 2019
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Forslag til saker må være sendt til styrets leder i Ole Martin Pettersen senest 12. februar 2019 på epost olempett@online.no eller som brevpost til Ole Martin Pettersen, Bekkevegen 33, 2383 Brummunddal.

 

Frasigelser av verv må være sendt til valgkomiteens leder, Terje Kjernsholen senest 1. februar 2019 på epost kjernsholen@vikafrisor.no eller som brevpost Furubergveien 127 F, 2316 Hamar.

 

​​Informasjonen blir oppdatert.

 

Tilbake

Informasjon om arrangementet

Dato og tid:
01.02.2019

Til:
30.04.2019

Sted:
Hele landet

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram