Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Arrangementer

Lærings- og mestringskurs

Hudavdelingen på St. Olavs Hospital inviterer til lærings- og mestringskurs for personer med Hidrosadenitt. Målet er økt kunnskap om diagnosen og bedre tro på egen mestringsevne.

Hudavdelingen, Klinikk for kliniske servicefunksjoner på St. Olavs Hospital i Trondheim inviterer til et lærings- og mestringskurs for personer med Hidrosadenitt. Målet med kurset er å få økt kunnskap om diagnosen, samt bedre ferdigheter og tro på egen mestringsevne.

Det vil være 8-10 deltakere tilstede pr. kurs. Antallet plasser er begrenset ved hvert kurs,
men det er mulighet for å bli satt på venteliste.

Temaer:
• Sykdom og behandlingsalternativer, hudlege
• Sår og bandasjeutstyr, sykepleier
• Å leve med Hidrosadenitt, brukerrepresentant
• Fysisk aktivitet og avspenning, fysioterapeut
• Mestring, ergoterapeut
• Arbeid og sosiale konsekvenser, sosionom
• Erfaringsutveksling

Mer informasjon om kurset finner du her

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret, tlf. 72 57 13 03 innen 20. februar.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen på kurs!

Tilbake
https://stolav.no/Kommavd/Kart/Grunnkart.pdf#page=15

Informasjon om arrangementet

Dato og tid:
08.03.2018 09:00:00

Til:
08.03.2018 15:00:00

Sted:
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, Trondheim

Pris / egenandel:
kr. 345,- (inkluderer lunsj) Kurset er gratis ved frikort

Påmelding
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram