Artritt-trimmen

Vi ønsker å invitere deg til gratis veiledet trening og sosialt fellesskap gjennom Artritt-trimmen. Påmeldingsfrist 27. september.

Hovedmålet med Artritt-trimmen er å tilby en aktivitet som gir glede, forbedret fysisk helse, sosialt samvær, samt reduserer ensomhet og stress. Treningen er spesielt for deg som har psoriasisartritt (PsA) eller vondt i leddene.  

Det eneste kriteriet for å delta i prosjektet Artritt-trimmen er at du er medlem i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) eller PEF-ung.

Enkle trimøkter

Treningen gjøres via enkle trimøkter en til to ganger per uke over en periode på seks måneder. Trimøktene med påfølgende skravling og deling av oppturer og nedturer med likesinnede, vil foregå over den digitale plattformen Zoom. Vi tilbyr god teknisk støtte ved hvert treff for de som har behov for dette.

Hver trimøkt ledes av fysio- og manuellterapeut Bernt Halvorsen. Han har god erfaring med nettbasert trening for personer med både revmatisme og parkison. Dessuten deltar en likeperson. Øktene vil handle om styrke og smidighet, og Halvorsen vil benytte treningsstrikk som sendes til deg i forkant av første trimøkt.

Underveis i prosjektet vil vi også invitere fagpersoner til treffene som skal lære deltakerne om blant annet avspenningsøvelser gjennom mindfullnes, kosthold og informasjon om diagnosen av en revmatolog.

Oppstart

Artritt-trimmen har oppstart mandag 4.oktober, og avsluttes i april 2022 – med en pause i juleferien.  

Treffene vil foregå hver mandag kl. 13.15-14.15 og hver fredag kl. 10.15-11.15. Med forbehold om endringer underveis!

Vi har fått støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet, og prosjektleder for Artritt-trimmen ledes av Sanna Grydeland.

Viktig supplement

Hvorfor er regelmessig aktivitet viktig for deg med psoriasisartritt?

Forskning viser at trening er et viktig supplement til den medisinske behandlingen av psoriasisartritt. Trening er en kilde til bedre fysisk helse, fysisk funksjon og bedre
mental helse.

Studien «Intervalltrening ved psoriasisartritt»viste at pasientene hadde god nytte av treningen, hvor blant annet graden av utmattelse ble mindre. Siden psoriasisartritt er ulik fra både revmatoid artritt og artritt generelt, krever psoriasisartritt-gruppen litt annerledes trening.

– Det er viktig med både tung statisk styrketrening og god tøying, sier Bernt Halvorsen.

Undersøkelser viser at koronapandemien har ført til økt ensomhet og nedstemthet, ifølge Hjernerådet.b

Det vil bli lagt opp til mulighet for skravling med likesinnede i etterkant av samtlige trimøktene. Likepersoner vil også være tilgjengelig under og i etterkant av treffene hvis du har behov for å snakke. Hensikten er å skape et sosialt felleskap som skal minske ensomheten og følelsen av å være utenfor samfunnet nå.

Litteraturliste

a Intervall trening ved Psoriasis artritt - Stiftelsen Dam

Pandemien fører til mer angst og depresjon – Hjernerådet (hjerneradet.no)

Påmelding

Kurset er fulltegnet, men du kan skrive deg opp på venteliste gjennom påmeldingsskjema.

Har du spørsmål om påmelding eller prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Sanna Grydeland i PEF på epost sanna.grydeland[at]pefnorge.no eller på telefon 482 53 970. PEF ønsker å bruke bilder fra arrangementet. For å ha lov til å publisere bilder av deg må vi ha samtykke. Merk av hvor vi kan bruke bilde av deg.