Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Kjære medlem,

Ønsker du å støtte Psoriasis- og eksemforbundet med en pengegave?
 

For oss er alle gaver er verdifulle, uansett størrelse.

Gaven vil gå til forskning, opplysningsvirksomhet og til arbeidet med å heve livskvaliteten til personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. Som du vet arbeider mange frivillige ildsjeler for din og vår felles sak. Psoriasis- og eksemforbundet sentralt og lokalt står overfor mange utfordringer knyttet til å gjøre hverdagen lettere for våre diagnosegrupper. Et bidrag til organisasjonens arbeid gjennom å gi en gave er et viktig bidrag til dette arbeidet.

Kontonummeret for gaver til Psoriasis- og eksemforbundet er 6049.05.32458.

Med vennlig hilsen

Tord Johansen
Forbundsleder

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram