Mestringsskoler på nett

Vi inviterer medlemmer til mestringsskole på nett fem tirsdager i oktober og november.

Kveldskurs:

Fem tirsdager fra kl. 18.30-20.00 gir vi råd og tips til hvordan du kan leve bedre med din diagnose. Temaene er varierte og brede, og målet er å gi kunnskap til å mestre diagnosen og for å kunne ta gode valg for eget liv.

Kurset inneholder temaene mestringsteknikker, kosthold og fysisk aktivitet, rettigheter og innføring i alle hoveddiagnosene våre.  

Du kan selv velge hvilke kursbolker du ønsker å følge.

Foreløpig program: 

27. okt: Hudsykdom ved dermatolog Kim Endre.
3. nov: Psoriasisartritt og vondter ved revmatolog Karen Minde Fagerli
10. nov: Mestringsteknikker og strategier ved Inger-Tove van de Vooren.
17. nov. Kosthold og fysisk aktivitet v. Ann-Christin Hanssen.
24. nov. Rettigheter ved kronisk sykdom ved jurist Atle Larsen, FFOs rettighetssenter.

Medlemstilbud:

Dette er et medlemstilbud, og deltakelse krever aktivt medlemskap i psoriasis- og eksemforbundet.
Vi benytter ZOOM til å gjennomføre kurset og alle deltakerne vil få tilsendt påloggingsinformasjon mandagen før møtet.  

Påmeldingsskjema:

 

 

Kursrekken meldes inn til studoeforbundet Funkis.
Deltakerne vil motta en "konferansepakke" i forbindelse med arrangementet. Denne sendes per post.PEF ønsker å bruke bilder fra arrangementet. For å ha lov til å publisere bilder av deg må vi ha samtykke. Merk av hvor vi kan bruke bilde av deg.