PEF-praten

Et kjent og kjært sitat fra Pippi Langstrømpe er «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.» Likevel vet vi at det ukjente ofte er litt skummelt og at barrieren mot å gjøre noe nytt kan være stor. I denne rekken vil det derfor være fokus på å legge til rette for å ta steget ut i det ukjente, å heve kompetansen og å være en kunnskapskanal for både tillitsvalgte og medlemmer.

Tirsdagstilbud

Ved jevne mellomrom vil vi invitere til PEF-praten. De tre første kveldene er satt. Pålogging er fra kl. 16.30, mens praten starter opp kl. 17.00. Varighet vil være tilpasset tema. Meld deg på i dag!

Sesongens siste treff

22. juni inviterer vi til sesongens siste PEF-prat. Dette halvåret har blitt flittig brukt av sekretariatet og sentralstyret, og høsten -21 er spekket med nye tiltak. Det er kommet stadige drypp på nettsiden og i sosial media, men denne ettermiddagen vil tiltakene og planene presenteres samlet. Dere vil også få hilse på vår nyeste medarbeider, Thea Kristine Lande. 

Hold av datoen: 

Det planlegges å gjennomføre to bolker med PEF-prat til høsten. Datoene er satt, men tema er enda ikke spikret. Send mail til Mari dersom du har ønsker eller forslag til tematikk.

  • 24. august – PEFs rådgivningstjeneste
  • 7. september – Aktivitetsbank og Dam ekspress
  • 21. september
  • 9. november
  • 23. november
  • 7. desember

Tidligere tema:

I våres ble konseptet lansert, og tiltaket ble godt tatt imot. Tidligere tema som er adressert er Får du hetta av tanken på et digitalt årsmøte?, Hvordan delta på digitalt (års) møte?, Sosiale medier i lokal- og fylkeslagets arbeid og Å skaffe midler til å gjennomføre aktiviteter- Stiftelsen Dam

Kursrekken meldes inn til studoeforbundet Funkis.

PEF ønsker å bruke bilder fra arrangementet. For å ha lov til å publisere bilder av deg må vi ha samtykke. Merk av hvor vi kan bruke bilde av deg.