Arrangementer

Representantskapsmøtet 2021

Årets representantskapsmøte holdes digitalt lørdag 4. september.

Møtet gjennomføres digitalt på møteplattformen Zoom.
 
Representantskapet skal på møtet behandle alle ordinære saker iht. vedtektenes § 6. Representantskapet.
 
I følge vedtektene § 6.1 Innkalling skal saker som fylkeslagene og lokalforeningene ønsker behandlet av representantskapet, være sentralstyret i hende senest 6 uker før sentralstyrets møter. Alle innsendte saker som tilligger dette organs myndighet, skal videreføres til behandling i representantskapet.
 
 

 

Tilbake

Informasjon om arrangementet

Dato og tid:
04.09.2021 09:00:00

Til:
04.09.2021 17:00:00