Atopisk eksem

I listen under finner du Psoriasis- og eksemforbundets likepersoner for atopisk eksem. De kan kontaktes per e-post eller telefon.

Navn E-postadresse Telefonnummer Fylkeslag
Jeanette Strand pso.jeanette@gmail.com 454 41 970 Oslo
Grete Tunsjø g.tunsjo@gmail.com 456 17 228 Oslo
Helle Vestby Talmo helle_vestby@hotmail.com 976 81 243 Rogaland
Sol Hege V. Evebø sol_hege@hotmail.com 482 28 472 Vestland
Ole Harald Sjøtun o-sjoetu@online.no 900 37 338 Finnmark