Nordisk rapport om klimabehandling

fredag 19. november 2021

Her er rapporten fra de nordiske psoriasisorganisasjonene om klimabehandling. Den slår fast at behandlingen ikke har like høy status som andre behandlingsalternativer.

Bilde: Nordisk rapport om klimabehandling

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)  har sammen med de andre psoriasisorganisasjonene i Norden (NORDPSO-organisasjonene) om rapporten «The Impact of Climate Treatment on Quality of Life for Psoriasis Patients - How can we Secure Equal Access Now and in the Future?»

Med denne rapporten ønsker NORDPSO å gi oppmerksomhet til klimabehandling som et viktig og positivt behandlingstilbud for psoriasispasienter i hele Norden. Målet er å gi en grundig oversikt over dagens status for tilbud om og tilgang til klimabehandling i de nordiske landeneNorge, Danmark, Færøyene, Finland, Sverige og Island.

I tillegg ønsker de nordiske pasientorganisasjonene som representerer psoriasispasienter å skape en forståelse for de utfordringer tilbudet om og tilgang til klimabehandling møter.

Her kan du laste ned en PDF-versjon av rapporten

Foto: iStock

Tilbake