Nytt navn og «ny» ordning

13.01.2020

Stiftelsen DAM innfører fra i år skissesøknader og annen søknadsfrist i ordningen «Forskning». Målet er å gi raskere avklaring og mindre arbeid.

Bilde: Nytt navn og «ny» ordning

I 2019 skiftet Extrastiftelsen navn til Stiftelsen DAM. Dette har ført til en rekke endringer, og viktigst for dere, er at man fra 2020  innfører skissesøknader og annen søknadsfrist i ordningen «Forskning». Målet er å gi raskere avklaring og mindre arbeid for dere som søkere. Muligheten for å søke om midler til seniorforskning tas også bort.   

Skissesøknad og screening:

Fra og med 2020 innføres altså skissesøknader på norsk og en screeningsprosess. Screeningen er for å utelukke prosjekt som faller utenfor ordningen og gjøres administrativt hos stiftelsen DAM. Konsekvensen er at noen søknader vil lukes ut og at dere må medberegne at søknaden ikke kan fylles ut umiddelbart etter at PEF har opprettet den. Skissesøknaden skal være kort og konsis og har en rekke krav/føringer. Den skal være på norsk, maks 10 sider inkludert referanselisten, det skal være en plan for samarbeid med PEF og vi må som vanlig begrunne hvorfor forskningen er viktig for oss. Dette krever at vi må ha tid til å sette oss inn i prosjektet senest 10. februar for gjennomlesning. Mer informasjon og mal finnes på stiftelsens nettside, https://www.dam.no/utlysning-forskning2020/.

Søknadsskjema åpnet 2. januar. Første steg i søknadsprosessen er å ta kontakt med Maren Awici-Rasmussen. Dersom du er i tvil om forskningsprosjektet ditt kan støttes kan du lese mer om inklusjon og eksklusjonskriterier i DAMs utlysningstekst, eller kontakte Maren Awici-Rasmussen for en prat. Dessuten vil screeningen som er søknadens første steg luke ut prosjekt DAM selv mener faller utenfor.

https://www.dam.no/utlysning-forskning2020/

PEF har en intern søknadsfrist på 10. februar og første søknadsfrist inn til stiftelsen er 17. februar. Svar gis allerede 14. april. De skissesøknadene som oppnår høyest skår inviteres med videre, mens resten må søke midler andre steder fra. Søknadsfrist andre runde vil være 10. juni. 15. oktober kunngjøres resultat av runde to.

 

Tilbake