Uførepensjonistene forventer endringer!

tirsdag 18. november 2008

Funksjonshemmede føler seg ført bak lyset når det gjelder fradraget for store sykdomsutgifter og forholdet til de spesielle skattereglene.

- Reglene gjør at for få uførepensjonister nyter godt av særfradraget for store sykdomsutgifter. I realitetene er det mange som blir ført bak lyset slik ordningen fungerer i dag. De tror fradraget får en effekt, men det gjør det jo ikke, sier generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fattigdomstiltak.

FFO er en paraplyorganisasjon for 69 organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke. Til sammen har de mer enn 300 000 medlemmer. Arum ser reglene i sammenheng med Regjeringens kamp mot fattigdom i Norge

- Dette særfradraget kunne fungert som fattigdomstiltak, hvis reglene hadde vært slik at også de laveste pensjonene fikk uttelling for fradraget, sier hun.

Hun forventer at dette kommer opp når en departementsgruppe skal se på fradraget.

- Da må de også se på de spesielle skattereglene i forhold til gruppen med lav pensjon. Dette er Regjeringen forpliktet til ut fra sin satsing på fattigdomsbekjempelse. Disse reglene rammer de fattigste gruppene, sier hun

 

Strenge krav.

En typisk ung uføretrygdet person som ikke har vært i lønnet arbeid, får en uførepensjon på rundt 175 000 kroner i året. Arum reagerer også på kravene til dokumentasjon av utgiftene.

- Det strenge dokumentasjonskavet gjør at mange ikke orker å samle sammen alle kvitteringene, sier hun.

- Men dokumentasjon må det vel være?

- Før var det et fast beløp som ble utløst hvis du fylte kriteriene. Det var ikke nødvendig å samle på kvitteringer. Men du kunne like fullt få mer enn det faste beløpet, hvis du kunne dokumentere utgiftene, sier hun.

(Kilde – Aftenposten 16. november 2008)

Tilbake