Utlysning av forskningsmidler

29.11.2022

Gjennom Psoriasis- og eksemforbundet er det mulig å søke forskningsmidler fra Stiftelsen Dam. Interessert? Ta kontakt med oss innen 15. januar.

Bilde: Utlysning av forskningsmidler

Stiftelsen Dam lyser nå ut midler til forskningsprosjekter. Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel Psoriasis- og eksemforbundet. Vi har laget et informasjonsbrev, les hele her. Retningslinjene til Stiftelsen Dam finner du her.

Ellers er det bare å ta kontakt med Thea, thea.lande[at]pefnorge.no, om du har noen spørsmål. 

Formålet med forskningsmidlene er å gi støtte til helseforskning som er rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et annet formål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter. 

Tilbake